ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, παραμένει στα 1,35 τρισ. το QE της πανδημίας

Αμετάβλητα τα επιτόκια, παραμένει στα 1,35 τρισ. το QE της πανδημίας

Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική πολιτική της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τα επιτόκια να παραμένουν στα ιστορικά χαμηλά τους και το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων για την πανδημία διατηρείται στα 1,35 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας επανέλαβε ότι συνεχίζει να είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο της με διατηρήσιμο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ακόμα ότι αναμένει πως τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.