8ος χρόνος, ημέρα 2439η
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022

AIG - EnviroPro: Το καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν διευρυμένης κάλυψης για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

AIG - EnviroPro: Το καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν διευρυμένης κάλυψης για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η περιβαλλοντική ρύπανση, δεν είναι μόνο μία υπόθεση ευθύνης για όλους. Απεναντίας, ενέχει και σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και οι επιπτώσεις της – τόσο για τις ίδιες, όσο και συνολικά για την οικονομία - είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τον επιχειρηματικό κλάδο.

Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, έρχονται αντιμέτωπες με ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις που διαμορφώνουν κινδύνους περιβαλλοντικής ρύπανσης, στο πλαίσιο της καθημερινότητας και των λειτουργιών τους. Την ίδια στιγμή, η διεύρυνση του νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε αυστηρότερες απαιτήσεις στις διαδικασίες προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας έτσι την αύξηση των περιβαλλοντικών ευθυνών που έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η παραγωγική διαδικασία παραμένει η ίδια για τις επιχειρήσεις, οι δυνητικές της υποχρεώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Επιπλέον, και το ίδιο το κοινό τείνει να είναι αρκετά πιο ευαισθητοποιημένο στα θέματα της ρύπανσης, οδηγώντας σε μία εντονότερη δέσμευση των επιχειρήσεων και των αρμόδιων αρχών σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης.

Πρόκειται για μία συγκυρία που διαμορφώνει για τις επιχειρήσεις και την ανάγκη ασφάλισης της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ποιες, όμως, επιχειρήσεις αφορά o συγκεκριμένος κίνδυνος και πως μπορεί να έχουν ολοκληρωμένη κάλυψη έναντι αυτού;

Σε αντίθεση με τη επικρατούσα άποψη, ότι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος διαμορφώνει κινδύνους μόνο για τη βαριά βιομηχανική δραστηριότητα - όπως η μεταλλουργία - η αλήθεια είναι ότι μπορεί να επηρεάσει κάθε είδους επιχείρηση. Ακόμη και αυτές που είναι φαινομενικά «καθαρές».

Απέναντι στους κινδύνους της κατηγορίας αυτής, στην αγορά υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια Περιβαλλοντικής Ευθύνης, με την ευελιξία να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων: από μεγάλες ή πολυεθνικές μέχρι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, από βιομηχανικούς παραγωγούς και εταιρείες χημικών έως εταιρείες παραγωγής τροφίμων και αναψυκτικών. Μπορούν ακόμη να καλύψουν εταιρείες του λιανεμπορίου, αποθήκες, μεταφορικές, κατασκευαστικές, κλπ.

Μια σημαντική «λεπτομέρεια», είναι ότι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχει αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων και τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.

Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, η AIG, μπορεί και προσφέρει τα τελευταία 10 χρόνια, καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Έτσι, η δέσμευση της AIG, προς τους ασφαλισμένους οδήγησε στη δημιουργία “EnviroPro”, ένα καινοτόμο προϊόν διευρυμένης κάλυψης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιβαλλοντικής ευθύνης, το οποίο καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Μάλιστα, οι καλύψεις του “EnviroPro”, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ρύπανσης –ατυχηματική και σταδιακή –, καλύπτοντας και τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής σύμφωνα με τις επιταγές μιας ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.

Έχει ευρεία και ευέλικτη κάλυψη, με δυνατότητα προσαρμογής ασφάλισης ώστε να καλύπτει και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολο στη διαχείριση, παρέχει άμεση εξυπηρέτηση, με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της AIG: της οικονομικά ισχυρής εταιρείας, με αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της κάλυψης, όσο και στην άμεση αποζημίωση.

Με το AIG: EnviroPro παρέχεται κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας (όπως προσδιορίζεται στην 35/2004–Π.Δ 148)
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος Καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Συμπληρωματικά, ή προαιρετικά το AIG: EnviroPro παρέχει κάλυψη και για:

 • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται/σχετίζεται κατά/με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται/ σχετίζεται από και κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων/ με κατασκευαστικά έργα

Το AIG: EnviroPro, μπορεί να καλύψει τους εξής επιχειρηματικούς τομείς:

 • Βιομηχανίες: Χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων), Πλαστικών, Μετάλλου, Αλουμινίου, Κατασκευαστές μπαταριών, Επεξεργασίας ξύλου, Χάρτου-Χαρτοπολτού, Κλωστοϋφαντουργίας, Τροφίμων
 • Αποθηκευτικούς Χώρους
 • Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Κατασκευαστικές Εταιρίες
 • Εμπορικές & Νοσηλευτικές Επιχειρήσεις: Κλινικές/ Νοσοκομεία/ Μονάδες Υγείας, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Ιατρικά Εργαστήρια, Εταιρίες εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων, Εκτυπώσεις
 • Γεωργικής & Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης: Κτηνοτροφικές Μονάδες, Επιχειρήσεις Πώλησης Γεωργικών Προϊόντων, Επιχειρήσεις παρασκευής/πώλησης λιπασμάτων
 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις: Προγράμματα κάλυψης εγκαταστάσεων στο εξωτερικό

Τα τελευταία χρόνια απασχολούν την κοινωνία ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης δημιουργώντας σε όλους αίσθημα ευθύνης και ταυτόχρονα ανάγκη για προστασία.

Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ομάδας της AIG σε θέματα ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα στο τμήμα των αποζημιώσεων, διασφαλίζει στους ασφαλισμένους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη μετά από οποιοδήποτε περιστατικό περιβαλλοντικής ρύπανσης.