7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Το ταξίδι του Χρηματιστηρίου με επόμενο σταθμό τις 1040 μονάδες συνεχίζεται

Το ταξίδι του Χρηματιστηρίου με επόμενο σταθμό τις  1040 μονάδες συνεχίζεται

Το ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει σε μεσοπρόθεσμη ανοδική τροχιά, τουλάχιστον από τις αρχές του Νοεμβρίου 2020 και την εμφάνιση του εμβολίου κατά της πανδημίας. Εστιάζουμε στο κρίσιμο επίπεδο των 910 μονάδων ως το τελευταίο προπύργιο στην πορεία του Δείκτη προς τις 1040 μονάδες, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές θα είναι και το τέλος του ανοδικού του ταξιδιού…

Το ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει σε μεσοπρόθεσμη ανοδική τροχιά, τουλάχιστον από τις αρχές του Νοεμβρίου 2020 και την εμφάνιση του εμβολίου κατά της πανδημίας.

Εκτός από την τεχνική εικόνα, μπορεί κανείς να καταλάβει την ανοδική δυναμική της ελληνικής αγοράς από την επιμονή της πλειονότητας των εισηγμένων να καταγράφουν νέα πολυετή υψηλά, ή έστω να παρεμένουν πέριξ αυτών.

Εξάλλου, το μακροοικονομικό περιβάλλον διεθνώς συνεπικουρεί, διότι τα δημοσιονομικά πακέτα στήριξης μόνο θετικά μπορούν να εκληφθούν για τη συνέχιση της οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ και το νομισματικό πλαίσιο εμποδίζει αφενός την εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, αφετέρου το «παρκάρισμα» κεφαλαίων σε επενδύσεις σταθερών (και χαμηλότατων) αποδόσεων.

Στο ταμπλό, τα παραπάνω είναι προφανή, καθώς το χαμηλό επίπεδο του Μαρτίου δεν επανήλθε ποτέ, στον Γενικό Δείκτη (477,98 μονάδες) με το χαμηλό του Νοεμβρίου να είναι αισθητά υψηλότερα (550,11), ενώ η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή: ο Δείκτης πρώτον προσέγγισε τα υψηλά προ πανδημίας επίπεδα (περιοχή 900 μονάδων), δεύτερον κατέγραψε αποδόσεις ρεκόρ (+54% από τον Νοέμβριο), και τρίτον ο τρόπος με τον οποίον επέτυχε αυτές είναι αρκούντως συνεπής, με κατακόρυφη αύξηση συναλλακτικής δραστηριότητας περίπου 70% μεσοσταθμικά και 24 ανοδικές εβδομάδες από τις 30.

Συνυπολογίζοντας, από τη μία την εξαιρετική συμπεριφορά επιμέρους τίτλων, που υπεραποδίδουν του Δείκτη (ο οποίος σταθμίζεται από τον πολύπαθο τραπεζικό κλάδο με τις κατά συγκυρία πρόσφατες εταιρικές ανακατατάξεις) και από την άλλη τη συνολική εικόνα με την εκτενέστατη εισροή νέων κεφαλαίων (ΑΜΚ, ομολογιακές εκδόσεις, μετοχικές αναδιαρθρώσεις), φαίνεται να ενδυναμώνεται η ως άνω περιγραφείσα πεποίθηση συνέχισης της ποιοτικής ανοδικής τάσης.

Έτσι εστιάζουμε στο κρίσιμο επίπεδο των 910 μονάδων ως το τελευταίο προπύργιο στην πορεία του Δείκτη προς τις 1040 μονάδες, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές θα είναι και το τέλος του ανοδικού του ταξιδιού…

Και είναι λογικό να ακολουθούμε τέτοια κίνηση με την επιλογή μετοχών που ταιριάζουν στο προφίλ κινδύνου, είναι καλά συσχετισμένες με τον Δείκτη και την εν λόγω ανοδικότητα, αλλά και είναι τοπικά ενδιαφέρουσες, είτε λόγω επιμέρους momentum που έχουν αποκτήσει, είτε και λόγω σημαντικότητας κλάδου (τεχνολογία, κατασκευές, ενέργεια, κ.λπ).

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.