7ος χρόνος, ημέρα 2097η
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Το χρηματιστήριο φυλλορροεί - Γιατί όλο και περισσότερες εταιρείες περνούν την έξοδο;

Το χρηματιστήριο φυλλορροεί - Γιατί όλο και περισσότερες εταιρείες περνούν την έξοδο;
Shutterstock

Η εταιρεία Beltera του Ιβάν Σαββίδη, που μετά τις ενδοεταιρικές συναλλαγές ανάμεσα στους μετόχους που είχαν συμμετάσχει στη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, κατέχει και τυπικά το 67% των μετοχών του ΟΛΘ, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες 3.326.400 μετοχές (33%), προσφέροντας τίμημα 26,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο η Beltera γνωστοποίησε ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει την εταιρεία από το χρηματιστήριο και ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) που της δίνει ο νόμος. Επιπλέον σκοπεύει να διαθέσει μέρος από το ποσοστό των μετοχών που θα αποκτήσει για την είσοδο και άλλων νέων επενδυτών στο υπάρχον σχήμα.

Από την 1.1.2016, οι μετοχές 82 εταιρειών έχουν περάσει την έξοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ένας αριθμός καθόλου ευκαταφρόνητος. Και ένας αριθμός που δεν λέει να σταματήσει να αυξάνεται αν σκεφτούμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, διεγράφησαν 8 εταιρείες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 είχαν διαγραφεί 11 εταιρείες.

Εκτός από τις εταιρείες που διεγράφησαν, υπάρχουν σήμερα άλλες 20 εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών τους.

Παράλληλα σήμερα «τρέχουν» και δυο προαιρετικές δημόσιες προτάσεις της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. για τις μετοχές της IΑΣΩ ΑΕ και της Αncostar Hellas Holding Συμμετοχών για τις μετοχές της Ειδησεογραφική Ελλάς ΑΕΕ. Ας σημειωθεί ότι είναι δεύτερη φορά που η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. και η Ancostar Hellas, προβαίνει σε δημόσιες πρότασεις για τη απόκτηση μετοχών εισηγμένων εταιρειών.

Οι μετοχές των εταιρειών διαγράφονται από το χρηματιστήριο για δυο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι, αν το επιθυμούν και το αποφασίσουν οι μέτοχοι τους. Και ο δεύτερος είναι, αν το αποφασίσει η εποπτεύουσα αρχή, που δεν είναι άλλη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο πρώτος λόγος συντρέχει όταν υπάρχει συνήθως μια εξαγορά και ο εξαγοράζων μέτοχος δεν ενδιαφέρεται η μετοχή της εξαγορασθείσας εταιρείας να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Και επιδιώκει να είναι ο μόνος μέτοχος και για στρατηγικούς λόγους επιθυμεί να την αποσύρει.

Ο δεύτερος λόγος συντρέχει όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει ότι μια εταιρεία δεν πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για να παραμένει μια μετοχή εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 13 προαιρετικές δημόσιες προτάσεις μεταξύ των οποίων ήταν η πρόταση για τον ΟΠΑΠ, την Τιτάν, για την Ντρουκφάρμπεν και για τη Nexans. Έχουν επίσης υποβληθεί 19 υποχρεωτικές προτάσεις μεταξύ των οποίων ήταν οι προτάσεις για την Paperback, την Forthnet, το Θεραπευτήριο Υγεία, την Νηρεύς, την Σελόντα και άλλες.

Ανάμεσα στις εταιρείες τις μετοχές των οποίων διέγραψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το Χρηματιστήριο Αθηνών τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγονται ηχηρά ονόματα όπως είναι ο Τηλέτυπος (MEGA CHANNEL), η Μπάμπης Βωβός, η Πετζετάκις, η Κλωνάτεξ, και άλλες.

Συνολικά από το 2000, 300 περίπου εταιρείες έχουν βρεθεί εκτός ταμπλό για διάφορους λόγους. Εδώ δεν θα πρέπει να λησμονούμε και το σύνολο των τραπεζικών μετοχών που είτε συγχωνεύθηκαν, είτε εξαγοράστηκαν τόσο κατά την περίοδο της ανάπτυξης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, όσο και κατά την περίοδο της απότομης συρρίκνωσης του.

Στο κομμάτι της «κάθαρσης» του χρηματιστηρίου από τις μετοχές «ζόμπι», η κριτική που ασκείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), έχει διάφορες προελεύσεις. Υπάρχουν αναλυτές που εκτιμούν ότι η ΕΚ αργεί να επέμβει, παρ’ όλο που σε αρκετές περιπτώσεις η διάπραξη χρηματιστηριακών παραβάσεων είναι περισσότερο από προφανής. Ωστόσο υπάρχει και η άποψη ότι η βιαστική αναστολή διαπραγμάτευσης, εγκλωβίζει τους επενδυτές και δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτόνωση της προσφοράς και της ζήτησης.

Καθήκον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι η προστασία του επενδυτικού κοινού, τόσο στην περίπτωση των δημόσιων προσφορών, όσο και στην περίπτωση των διαγραφών των μετοχών από άλλους λόγους.