8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Τα τρία σενάρια της MSCI για τις αυξήσεις των επιτοκίων και την αντίδραση των αγορών

Τα τρία σενάρια της MSCI για τις αυξήσεις των επιτοκίων και την αντίδραση των αγορών

Το ερώτημα στις αγορές δεν είναι το «αν» θα ανεβάσει η Fed τα επιτόκια. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνο που ενδιαφέρει την επενδυτική κοινότητα είναι ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αύξηση, καθώς και οι επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει σε όλη την γκάμα των επενδυτικών προϊόντων και των αγορών. H MSCI προέβη στην εκπόνηση τριών υποθετικών σεναρίων σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων και τον τρόπο που θα επηρεάσουν τις διάφορες αγορές. Ας τα μελετήσουμε.

Στο πρώτο σενάριο το οποίο ονομάζει «Ideal timing» (ιδανικός χρόνος), θεωρεί ότι η Fed θα σταματήσει τις αγορές ομολόγων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και θα προβεί σε αύξηση των επιτοκίων την κατάλληλη στιγμή. Έτσι ώστε να ελέγχει τον πληθωρισμό και να επιτρέπει στην οικονομική ανάπτυξη να παραμένει ρωμαλέα και σταθερή. Σαν αποτέλεσμα οι επενδυτές θα νοιώθουν σιγουριά, οι τιμές των μετοχών θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα ακολουθήσουν μια οριακή αύξηση.

Στο δεύτερο σενάριο το οποίο ονομάζει «Too much, too early» (πάρα πολύ, πολύ νωρίς), θεωρεί ότι η Fed θα προβεί σε πρόωρες επιθετικές κινήσεις. Σαν αποτέλεσμα, τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης θα επηρεαστούν αρνητικά και παράλληλα θα υποχωρήσουν δραστικά οι φόβοι από τον πληθωριστικό κίνδυνο. Η επιβράδυνση της οικονομίας θα οδηγήσει σε πρώτο χρόνο στην πτώση των μετοχικών τιμών των μητροπολιτικών χρηματιστηρίων και σε δεύτερο χρόνο στην πτώση των αναπτυσσόμενων περιφερειακών αγορών, ενώ ταυτόχρονα θα ισορροπήσουν οι καμπύλες των επιτοκιακών αποδόσεων.

Στο τρίτο σενάριο το οποίο ονομάζει «Too little, too late» (πολύ λίγο, πολύ αργά), υποθέτει ότι η Fed θα κινηθεί με χρονική υστέρηση, με αποτέλεσμα οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό να μετατραπούν σε πραγματικότητα. Η βραχυχρόνια ανάπτυξη θα παραμένει σταθερή, ενώ την ίδια στιγμή οι μακροπρόθεσμες προοπτικές θα αποδυναμώνονται. Ο υψηλός πληθωρισμός θα αυξήσει το επενδυτικό ρίσκο, με αποτέλεσμα την πτώση των μετοχικών αξιών και την αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Η MSCI, εκτιμά ότι στο πρώτο σενάριο οι χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης θα παρουσιάσουν άνοδο της τάξης του 13%, στο δεύτερο μια πτώση της τάξης του 17% και στο τρίτο μια πτώση της τάξης του 18%.

Στο γράφημα που ακολουθεί, απεικονίζονται οι αποδόσεις ενός σύνθετου χαρτοφυλακίου, των αμερικανικών μετοχών, των μετοχών των αναπτυσσόμενων αγορών, των αμερικανικών ομολόγων, των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων και της αγοράς ακινήτων, σε σχέση με τα τρία προαναφερθέντα σενάρια.

Στο γράφημα που ακολουθεί, απεικονίζονται οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών χαρτοφυλακίων της MSCI ACWI, της MSCI στη Βόρειο Αμερική, της MSCI στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, της MSCI των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής, της MSCI των αναπτυσσόμενων αγορών της Ασίας και της MSCI των χωρών του Ειρηνικού, ανάλογα με το σενάριο που θα ακολουθηθεί.

Έχω ενδιαφέρον να εστιάσει κανείς στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η MSCI εκτιμά ότι θα αντιδράσουν μια σειρά από επενδυτικά προϊόντα και οι παγκόσμιες αγορές, απέναντι στα τρία ξεχωριστά σενάρια.

Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, οι αγορές της Νέας Υόρκης θεωρείται ότι θα αντιδράσουν χειρότερα στην περίπτωση της καθυστερημένης και μικρής κίνησης της Fed, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του πλανήτη που θα υποχωρήσουν άτακτα στο ενδεχόμενο μιας ταχείας και ισχυρής κίνησης της Fed.

Βέβαια, προς το παρόν αναμένουμε τη καταγραφή νέων υψηλών από τον S&P 500.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.