8ος χρόνος, ημέρα 2393η
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Συνεργασία Χρηματιστηρίου Αθηνών με το Χρηματιστήριο Κύπρου

Συνεργασία Χρηματιστηρίου Αθηνών με το Χρηματιστήριο Κύπρου
φωτογραφία αρχείου

Ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου συνεργασίας που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση του ΧΑΚ στον Κανονισμό Settlement Discipline από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και τη διαμόρφωση υποδομής σε συμμόρφωση στον κανονισμό CSDR για την πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών Investor CSD.

Ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει εργαστεί μαζί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προκειμένου να αναβαθμίσει την προσφερόμενη πλατφόρμα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης που χρησιμοποιούν και οι δύο οργανισμοί ως μέρος της Κοινής Πλατφόρμας, καθώς και συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας που προκύπτουν από τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πέραν από τον ρόλο του ως Issuer CSD το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα μπορεί πλέον να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του μέσω της λειτουργικότητας Investor CSD που υποστηρίζει διακανονισμό, καταχώριση και διαχείριση τίτλων για dual-listed και αλλοδαπές αξίες. Η υποστήριξη των dual-listed ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια πρώτη απτή εφαρμογή.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: «Η μακροχρόνια συνεργασία με το ΧΑΚ η οποία σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας το 2006, συνεχίζει να παρέχει νέες αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες για το συνεργάτη μας και το ATHEX CSD. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε παράσχει με επιτυχία την τεχνολογική υποδομή και συνεργαστήκαμε στενά στο στόχο για συμμόρφωσή του στον SDR και στην εκκίνηση των Investor CSDυπηρεσιών που επιτρέπουν τη διαμόρφωση συνδέσμων για βέλτιστη εξυπηρέτηση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς.

Ο κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2006 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική. Τα δύο χρηματιστήρια έχουν ανταλλάξει εμπειρίες στο πέρασμα των χρόνων και ενώνουν δυνάμεις για να ανταποκρίνονται στο νέο κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακος και συνέργειες. Η εξειδίκευση και οι τεχνολογικές υποδομές του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν καταστεί πολύτιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προκειμένου να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς και υπηρεσίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ