Ποιος θα βγει νικητής στη μάχη ανάμεσα στο πετρέλαιο, τον χρυσό και τις μετοχές;

Ποιος θα βγει νικητής στη μάχη ανάμεσα στο πετρέλαιο, τον χρυσό και τις μετοχές;

Στην πολύ ιδιαίτερη χρονιά που διανύουμε, ένα σημαντικό γεγονός που ίσως έχουμε κιόλας ξεχάσει, είναι η καταγραφή αρνητικής τιμής των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης για το West Texas intermediate (WTI), το συμβόλαιο αναφοράς  για την τιμή του Αμερικάνικου αργού πετρελαίου.

Λόγω της πανδημικής κρίσης που θα είχε σαν συνέπεια  την απότομη κατάρρευση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής καθώς και την διακοπή των ταξιδιών για άγνωστο διάστημα,  η προσφορά καυσίμων ξεπερνούσε κατά πολύ τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές αποθήκευσης για το WTI να γεμίζουν τόσο πολύ που θα ήταν δύσκολο να βρεθεί χώρος. Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αφορά 1.000 βαρέλια αργού, παραδοτέα στο Cussing της Oklahoma, όπου οι ενεργειακές εταιρίες έχουν δεξαμενές αποθήκευσης με δυναμικότητα περίπου 76 εκατ. βαρέλια. Σε εκείνη την -ιστορική πράγματι- συγκυρία, οι επενδυτές που διακρατούσαν τα συμβόλαια Μαΐου δεν ήθελαν να παραλάβουν το πετρέλαιο και να επιβαρυνθούν με κόστος αποθήκευσης και στο τέλος αναγκάστηκαν να πληρώσουν για να το ξεφορτωθούν. Έτσι καταγράφηκε η ιστορική τιμή  του βαρελιού του WTI προς παράδοση τον Μάιο, -37,63$ την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τα δυο «αγαπημένα» παγκόσμια εμπορεύματα, το πετρέλαιο και ο χρυσός, που έχουν αλληλεπίδραση αλλά και συχνά λειτουργούν ως «πρόδρομοι» δείκτες για την παγκόσμια ανάπτυξη, τις γεωπολιτικές ανησυχίες, την προσφορά και τη ζήτηση, απασχολούν πάντα τους διεθνείς αναλυτές και επηρεάζουν ακόμα και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχικών αξιών σε όλο τον κόσμο. Αν και λόγω της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της διεθνούς στροφής στην πράσινη ανάπτυξη,  το πετρέλαιο δεν αποτελεί πλέον τόσο καθοριστικό παράγοντα   στις μεταβολές των τιμών των μετοχικών αξιών όπως τις προηγούμενες δεκαετίες, εν τούτοις μια πίεση των τιμών του αντανακλά τις ανησυχίες για την αύξηση της αμερικανικής παραγωγής και την εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομίας. Αντιστρόφως, η προσδοκία μελλοντικής ανάπτυξης και αύξησης της ζήτησης αποτυπώνεται στην τιμή του παρακάμπτοντας ακόμα και τις στρατηγικές των μεγάλων παικτών- παραγωγών που ανοιγοκλείνουν τη «στρόφιγγα» κατά το δοκούν.

Από την άλλη, μια έντονη αύξηση της τιμής του, θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει γεωπολιτικούς κινδύνους και πολιτικούς παράγοντες αστάθειας σε διαφορές χώρες , όπως η επιβολή κυρώσεων κατά πετρελαιοπαραγωγών  χωρών ή και περικοπών της παραγωγής εκ μέρους του ΟΠΕΚ.

Το «ασφαλές καταφύγιο» του χρυσού

Όσον αφορά τον χρυσό, ένα ενδεχόμενο υψηλό επίπεδο συστημικού κινδύνου, ενθαρρύνει τους επενδυτές να τον χρησιμοποιούν ως ασφαλές καταφύγιο (safe haven) εν μέσω πιθανής αβεβαιότητας των αγορών και επιδείνωσης οικονομιών. Αυτό υπήρξε καταφανές από το 2008 και την χρηματοπιστωτική κρίση, που λόγω της συνεχούς ανησυχίας γύρω από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και το ανώτατο όριο χρέους στην Αμερική το μέταλλο ξεκίνησε και διατήρησε μια συνεχή ανοδική πορεία.

Στην συσχέτιση των δυο εμπορευμάτων, το χάσμα στην σχέση τους ενισχύεται κατά τη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων, επειδή όταν η οικονομική ανάπτυξη είναι ασθενής,οι τιμές του πετρελαίου έχουν την τάση να μειώνονται, λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για το μέλλον, ενώ ο χρυσός ενισχύεται από ένα περιβάλλον ανασφάλειας.

 Η σχέση των δύο commodities  αποτυπώνεται από τον δείκτη  gold/oil ratio, που  παρακολουθεί την αναλογία της τιμής του χρυσού ανά ουγγιά έναντι της τιμής του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) ανά βαρέλι. Μας λέει πόσα βαρέλια πετρελαίου μπορούμε να αγοράσουμε με μια ουγγιά χρυσού.

Στο γράφημα του δείκτη Gold/oil ratio βλέπουμε ότι τον Απρίλιο η τιμή εκτοξεύτηκε στο 90 για να υποχωρήσει μέχρι το 39,5 του Νοεμβρίου απεικονίζοντας μια «επιστροφή» στην ομαλότητα κυρίως λόγω της ανακοίνωσης της έλευσης ενός ή και περισσοτέρων εμβολίων.

Gold/oil ratio

Επιπροσθέτως, η διαγραμματική ανάλυση των δυο εμπορευμάτων αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο καταδεικνύει μια αρνητική διαγραμματική εξέλιξη για το χρυσό και μια τεχνική αντίδραση για το πετρέλαιο που προοιωνίζουν εφόσον επιβεβαιωθούν, μια απαρχή για ένα καλύτερο 2021 για τις μετοχικές αξίες.

Χρυσός

Στο  εβδομαδιαίο διάγραμμα του χρυσού παρατηρούμε ένα σχηματισμό αντιστροφής , ο οποίος με την καθοδική διάσπαση των 1850 δολαρίων έχει ενεργοποιηθεί ,με  επόμενο μεσοπρόθεσμο στόχο τα 1700 δολάρια. Μόνο με επιβεβαιωμένη επάνοδο πάνω από τα 1850 δολάρια, ακυρώνεται ο σχηματισμός και το εμπόρευμα θα επιστρέψει σε πορεία προς τα 1950 δολάρια.

WTI CRUDE OIL 

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα του πετρελαίου, το εμπόρευμα για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες κινείται ανοδικά, απεικονίζοντας τις προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Κατοχυρώνοντας τα 45 δολάρια, η κίνηση θα συνεχίσει ανοδικά με μεσοπρόθεσμο στόχο τα 54,5 δολάρια. Αντίθετα, σε περίπτωση άρνησης υπέρβασης των 45 δολαρίων, στήριξη παρέχουν τα 34 δολάρια των αρχών του μήνα Νοεμβρίου.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.