7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Μετοχές υπό επιτήρηση - Μεγάλο ρίσκο ή μεγάλη ευκαιρία;

Μετοχές υπό επιτήρηση - Μεγάλο ρίσκο ή μεγάλη ευκαιρία;

Στον απόηχο των φορολογικών ελαφρύνσεων και παροχών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την αναθεώρηση του οικονομικού επιτελείου για τα μεγέθη του ΑΕΠ του 2021 από το 3,6% στο 5,9%, επανήλθαν με τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη και οι διεθνείς οίκοι. Ξεκίνησε με ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη η Moody’s Analytics η οποία βλέπει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 8,2% για το 2021 και στο 5,1% για το 2022.

H εταιρεία επισημαίνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ βρίσκεται τώρα 0,6% πάνω από τα επίπεδα προ πανδημίας. Ακολούθησε η UBS που αύξησε την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ το 2021 στο 7,9%, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα φαίνεται να έχει ξεπεράσει το σοκ της πανδημίας και αναμένοντας ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιταχύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα ενισχύσουν την αγορά εργασίας και την παραγωγικότητα και θα αυξήσουν τα επίπεδα του ΑΕΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σωρευτικά έως το 2026. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από την DBRS αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Πιο συντηρητική η BNP Paribas ταυτίζεται με την πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου εκτιμώντας 5,9% για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2021,θεωρώντας ότι οι θετικές επιδόσεις θα συντηρηθούν λόγω της πολύ καλής σεζόν του τουρισμού, κάνοντας μνεία και στις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι μετοχές της επιτήρησης

Στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, εκτός του συνολικού ενδιαφέροντος για μετοχές και δείκτες και τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την ανταπόκριση του Γενικού Δείκτη στις εξελίξεις, υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα με τις εταιρείες οι μετοχές των οποίων βρίσκονται στην κατηγορία της επιτήρησης. Στο γενικότερο θετικό κλίμα και τη μεγάλη κίνηση της αγοράς που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2020, αρκετές εταιρείες της κατηγορίας των penny stocks έκαναν ραλι , αρχικά με πολύ χαμηλούς όγκους, αλλά που αυξήθηκαν ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά. Αλλά ας δούμε πρώτα, τα βασικά κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντάσσει κάποιες μετοχές εταιρειών στη διαπραγμάτευση της Επιτήρησης.

1) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.

2) Οι ζημίες του εκδότη κατά την χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων και ο εκδότης δεν έχει δεσμευθεί (ενδεικτικά, προχωρώντας σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλη δεσμευτική ενέργεια) ότι θα ολοκληρώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της επόμενης από την εξεταζόμενη οικονομικής χρήσης του εκδότη, συγκεκριμένες ενέργειες από τις οποίες θα προκύπτει, με αιτιολογημένο από τον εκδότη τρόπο, η μη πλήρωση ή η άρση του κριτηρίου.

3) Ο εκδότης έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4) Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προπτωχευτική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5) Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης είναι 20, με την Νίκας και την Προοδευτική να είναι οι δυο τελευταίες που επανήλθαν στην Κύρια Αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια διαγραμματική ματιά είναι απαραίτητη στις μετοχές τεσσάρων εταιρειών, που έχουν σκοπό να εξέλθουν κάποια στιγμή από την κατηγορία αυτή, επανερχόμενες στην Κύρια Aγορά του Χρηματιστηρίου.

LAVIPHARM

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΛΑΒΙΦΑΡΜ το 2020 παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως από άνοδο των πωλήσεων εντός Ελλάδος. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2019 κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ, αλλά παραμένουν αρνητικά.

MHNIAIO ΓΡΑΦΗΜΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η μετοχή έγραψε το ιστορικό της χαμηλό στα 0,054 ευρώ. Έκτοτε, ξεκίνησε την πορεία ανάκαμψης μέχρι τα 0,38 ευρώ του Ιουλίου του 2019, συσσωρεύοντας μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, όταν άλλαξε επίπεδο μέχρι τα υψηλά των 0,61 ευρώ του Απριλίου του 2021, που αποτελεί και τη μεγάλη μακροχρόνια αντίσταση από το 2005, όπως επισημαίνεται στο γράφημα. Ο εκθετικός κινητός μέσος 100 μηνών στα 0,3750 ευρώ, θα στηρίξει τη μετοχή στο ενδεχόμενο διόρθωσης. Η επιβεβαιωμένη διάτρηση της αντίστασης των 0,61 ευρώ, θα ανοίξει το δρόμο προς τα 1,40 ευρώ, ειδικά εφόσον υπερβληθεί η αντίσταση των 0,70 ευρώ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Στις αρχές Αυγούστου η εταιρεία πέτυχε δικαστική νίκη, καθως απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης η αίτηση που κατέθεσαν κάποια επενδυτικά κεφάλαια για έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Δύο μέρες αργότερα η εταιρεία πέτυχε να αναχρηματοδοτήσει τις ομολογίες λήξης Σεπτεμβρίου 2021 και να μειώσει κατά €163 εκατ. τις συνολικές δανειακές της υποχρεώσεις. Την ημέρα εκείνη, ο Σωκράτης Κόκκαλης την χαρακτήρισε ιστορική. Στις 24 Αυγούστου 2021, η Fitch αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (IDR) της Intralοt σε CCC+, και αντιστοίχως στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο της Intralοt (CFR) σε Caa1, ως αποτέλεσμα της νέας κεφαλαιακής διάρθρωσης. ΟΟμιλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου του 2021,όπου εμφάνισε αυξημένα ebitda κατά 106,5% σε ετήσια βάση και έσοδα στα 202,6 εκατ. ευρώ ,αυξημένα κατά 34,4% σε ετήσια βάση.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Στο μηνιαίο γράφημα ο τίτλος με την ανοδική διάσπαση των 0,18 ευρώ, διέγραψε μια εξαιρετική ανοδική κίνηση τεσσάρων μηνών ,μέχρι την πολύ σοβαρή αντίσταση των 0,60 ευρώ. Το επίπεδο είναι τα χαμηλά του 2012 και ενδεχόμενη ανοδική διαφυγή από την κατερχόμενη F10 θα δώσει έντονη ανοδική συνέχεια με πρώτο στόχο τα 0,82 ευρώ. Επόμενος στόχος τα 1,30 ευρώ, ενώ τα 0,45 ευρώ, συνιστούν σημαντική στήριξη σε ενδεχόμενο υποχώρησης του τίτλου.

FRIGOGLASS

Αύξηση πωλήσεων κατά 45% ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της χαμηλής συγκριτικής βάσης παρουσίασε η εταιρεία στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, στα 105.7 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη του εξαμήνου αυξημένα κατά 8,2% στα 20,35 εκατ.ευρώ. Η πυρκαγιά στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους 13,8 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναμένει τη διατήρηση της αυξητικής βάσης της ζήτησης και για το υπόλοιπο της χρονιάς.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, πολύ σημαντική διαγραμματική εξέλιξη αποτέλεσε η ανοδική διάσπαση των 0,1590 ευρώ, που προσέδωσε νέα δυναμική στην κίνηση, κλείνοντας και το πτωτικό gap του Φεβρουαρίου του 2020.Επόμενος στόχος τα 0,28 ευρώ, με τα 0,32 ευρώ, να προβάλλουν ως το επόμενο διαγραμματικό εμπόδιο.Τα 0,1760 ευρώ, παρέχουν στήριξη στο ενδεχόμενο διορθωτικής κίνησης.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τον Ιούλιο, η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ με την έκδοση μιας νέας μετοχής σε κάθε τρεις παλαιές (θα εκδοθούν 3.708.370 νέα τεμάχια).Η αύξηση κεφαλαίου για την οποία εκτός των βασικών μετόχων φαίνεται ότι έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και άλλοι επενδυτές, θα δρομολογήσει την έξοδο από την επιτήρηση καθώς τα ίδια κεφάλαια θα περάσουν σε θετικό πρόσημο.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή ολοκλήρωσε ένα μεγάλο κυκλικό πυθμένα περίπου τριών ετών, διαφεύγοντας ανοδικά τον Φεβρουάριο του 2021 με την ανοδική διάσπαση των 0,30 ευρώ. Μετά και την ανοδική διάτρηση των 0,54 ευρώ, ο τίτλος βρήκε την αντίσταση των 0,6410 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2017 και διόρθωσε κινούμενη πάνω από τον κινητό μέσο των 20 εβδομάδων. Καθοδική διάσπαση του κινητού, θα οδηγήσει τη μετοχή προς τη στήριξη των 0,46 ευρώ. Η ενδεχόμενη υπέρβαση των 0,64 ευρώ, θα αποτυπώσει πολύ θετικές εξελίξεις για τη μετοχή με επόμενο στόχο τα 0,98 ευρώ.

Χρεοκοπία ή ολική επαναφορά ;

Οι εταιρείες που έχουν φτάσει πολύ κοντά στη χρεοκοπία, είναι συχνά δελεαστικές για τους επενδυτές. Ενέχουν μεγάλο ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα σε περίπτωση ανάκαμψης των οικονομικών τους μεγεθών, η απόδοσή τους εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα επίπεδα, καθώς αποτελούν turnaround story. To «στοίχημα» αυτό, διατίθενται να το αναλάβουν κάποιοι επενδυτές, αναλαμβάνοντας και το ρίσκο απώλειας των κεφαλαίων τους. Η ανάληψη κινδύνου είναι ευθέως ανάλογη των μεγάλων αποδόσεων. Όλοι θυμούνται την τελευταία εικοσαετία, πόσες εταιρείες δεν τα κατάφεραν με την οριστική αναστολή της διαπραγμάτευσής τους, να αποτελεί μια κακή ανάμνηση για τους κατέχοντες. Αν όμως κερδίσουν το στοίχημα…

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.