Υποχωρεί στο 4,146% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου

Υποχωρεί στο 4,146% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου