Τιτάν: Πολύ ισχυρό το τέταρτο τρίμηνο. Πάνω από 2,25 δισ. ευρώ πωλήσεις περιμένει η διοίκηση για το 2022 και περισσότερα από 330 εκατ. ευρώ EBITDA από 275 εκατ. ευρώ το 2021. Κάτω από 800 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός.

Τιτάν: Πολύ ισχυρό το τέταρτο τρίμηνο. Πάνω από 2,25 δισ. ευρώ πωλήσεις περιμένει η διοίκηση για το 2022 και περισσότερα από 330 εκατ. ευρώ EBITDA από 275 εκατ. ευρώ το 2021. Κάτω από 800 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός.