Σε αρνητικό έδαφος στις 992,23 μονάδες (-0,17%) για το ΓΔ στο ΧΑ.

Σε αρνητικό έδαφος στις 992,23 μονάδες (-0,17%) για το ΓΔ στο ΧΑ.