Προσυμφωνημένη συναλλαγή 200.000 μετοχών για ΠΕΙΡ, στα 1,8150 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 200.000 μετοχών για ΠΕΙΡ, στα 1,8150 ευρώ.