Προσυμφωνημένη συναλλαγή 19.822 μετοχών για ΜΥΤΙΛ, στα 22,82 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 19.822 μετοχών για ΜΥΤΙΛ, στα 22,82 ευρώ.