Προσυμφωνημένη συναλλαγή 1.234.099 μετοχών για ΕΥΡΩΒ, στα 1,0790 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 1.234.099 μετοχών για ΕΥΡΩΒ, στα 1,0790 ευρώ.