Η ΚΛΜ για τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση στα €0,668 (+4,38%) με 39,17 xιλ. μτχ όγκο συναλλαγών.

Η  ΚΛΜ για τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση στα €0,668 (+4,38%) με 39,17 xιλ. μτχ όγκο συναλλαγών.