Οίκος ανοχής στην Πολυτεχνειούπολη

Για να αντιληφθούμε στοιχειωδώς, γιατί φτάσαμε στο σημείο ο 4ος όροφος της Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου να λειτουργεί ως παράρτημα του Κορυδαλλού, πρέπει να δούμε το «σύγχρονο» και «αποτελεσματικό» μοντέλο που διέπει τη λειτουργία και τη διοίκηση τους. 

Οι φοιτητικές εστίες λοιπόν, λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ή αλλιώς του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης. Ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. 

Τι ακριβώς κάνει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: αποτυπώνει και αποτιμά την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος φοιτητικής μέριμνας, καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων, προγραμματίζει, προτυποποιεί και εποπτεύει τη σίτιση και προμηθεύει με κινητό εξοπλισμό τις  Φοιτητικές & Σπουδαστικές Εστίες. 

Η διαχείριση όμως δεν είναι διοίκηση. Ποιος διοικητικά ελέγχει τις  φοιτητικές εστίες;

Αρχίζει η τραγωδία. 

Τα της λειτουργίας των δυο εστιών του ΕΜΠ ορίζει ως προς το γενικό πλαίσιο  ο Εσωτερικός Κανονισμός ο οποίος καταρτίστηκε το 2007. 

Με απόφαση του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του ΕΜΠ, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του ΕΜΠ, με αρμοδιότητα την επιλογή -εισδοχή δικαιούχων οικοτρόφων στις ΦΕ/Ε.Μ.Π. 

Στην ίδια επιτροπή, με πράξη Πρύτανη, έχει ανατεθεί η παρακολούθηση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας των Εστιών καθώς και η διατύπωση εισηγήσεων στη Σύγκλητο για τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας των Εστιών. 

Το ΔΣ της  Φοιτητικής Λέσχης αποτελείται από τον πρύτανη του ΕΜΠ ως πρόεδρο, προέδρους σχολών και εκπροσώπους των φοιτητών που ορίζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διοικητικός προϊστάμενος της Λέσχης. 

Μόλις συνθέσεις υποτυπωδώς το παραπάνω οργανόγραμμα, αντιλαμβάνεσαι αμέσως γιατί «δαγκώθηκε» στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής ο υφυπουργός Παιδείας Αγγελος Συρίγος όταν ρωτήθηκε αν θα αναζητηθούν ευθύνες για το άντρο παρανομίας και ορμητήριο κακοποιών.

Ο υφυπουργός Παιδείας όμως έκανε μια εξόχως προβληματική – κυρίως για την κυβέρνηση  – ομολογία.

Είπε ότι πέρσι και πρόπερσι η αστυνομία σε αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Πολυτεχνειούπολη, βρήκε εκτός από παραβατικούς και ναρκωτικά ακόμη και οίκο ανοχής και όπως είπε τότε δεν ακούστηκε τίποτα διότι δεν έπεσαν πυροβολισμοί.

Ποιος έπρεπε να φωνάξει προκειμένου να μάθουμε τι συνέβαινε; 

Ποιος έπρεπε  να προσφύγει στη δικαιοσύνη; 

Οι γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους ζουν σε ασφαλές κατάλυμα; Οι φοιτητές που τα δωμάτιά τους γειτνιάζουν με τα…κελιά και διασταυρώνονται με τους εμπόρους ναρκωτικών στους διαδρόμους; 

Που να μπλέξει και ο εισαγγελέας με τις επιτροπές των επιτροπών υπεύθυνων ανεύθυνων και με τα αρτικόλεξα  των διαχειριστών.