Υψηλότερα ο δανεισμός, αλλά με υποσχέσεις απόδοσης
shutterstock
shutterstock
Εισηγμένες

Υψηλότερα ο δανεισμός, αλλά με υποσχέσεις απόδοσης

O δανεισμός είναι το δεύτερο σημείο αναφοράς σε μια δημοσίευση αποτελεσμάτων. Πέρυσι οι εισηγμένες εταιρείες αύξησαν τον καθαρό δανεισμό τους κατά 9,2% στα 24,94 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά 18,6% που αφορά κυρίως κεφάλαια κίνησης ή μακροπρόθεσμα κεφάλαια που φθάνουν στη λήξη τους και μείωσης του ταμείου λόγω μεγαλύτερων χρηματικών διανομών ή εξόφλησης απαιτήσεων.

Η μόχλευση των εισηγμένων εταιριών δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα αφού στο σύνολο από 0,592 φορές αυξήθηκε στο 0,600. Οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται κατά κύριο λόγο πίσω από αυτή την εξέλιξη αφού αν αφαιρεθούν από δείγμα ο λόγος των ξένων προς ίδια κεφάλαια πέφτει στο 0,554. Λίγο υψηλότερη είναι η σχέση των δανειακών κεφαλαίων από τα λειτουργικά κέρδη, επίσης σημαντικός δείκτης, που αυξήθηκε από τις 1,63 φορές στις 1,67 φορές αφού τα EBITDA αυξήθηκαν μεν, όχι όμως με τον ρυθμό που αυξήθηκε το χρέος.

Αν και η μόχλευση των εταιριών σε μέσα επίπεδα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολική υπάρχει μια παράμετρος που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πολλές εισηγμένες, ειδικά από τον κλάδο ενέργειας, τη διύλιση και τις κατασκευές βρίσκονται σε φάση υλοποίησης επενδύσεων που αργούν ακόμα να δώσουν λειτουργικά κέρδη. Η φύση και το μίγμα αυτών των κεφαλαίων κατά κάποιο τρόπο αδικεί την εικόνα αυτών των εταιριών. Για παράδειγμα, η Motor Oil επένδυσε 350 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της μονάδας βενζίνης με διάρκεια ωρίμανσης της επένδυσης τρία χρόνια περίπου και όταν ξεκίνησε (πέρυσι) η λειτουργία της η συνεισφορά της ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Καφηρέας επί δύο χρόνια ανέβαζε το χρέος της ΤΕΡΝΑ κατά 550 εκατ. ευρώ χωρίς λειτουργική συνεισφορά, φέτος ωστόσο που είναι η πρώτη πλήρης χρήση αναμένεται να μειώσει τη δανειακή σχέση με το EBITDA. Ήδη το α’ τρίμηνο του ομίλου τρέχει με ρυθμό αύξησης της παραγόμενης ενέργειας κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αφορούν διαφόρων ειδών παραχωρήσεις ή τα οικιστικά πλάνα που έχουν βαρύ πρόγραμμα επένδυσης στην αρχική τους φάση και άρα κάποια ανάλογη δανειακή χρηματοδότηση. Τέλος, υπάρχουν επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2023 όπως η εξαγορά της Enel Romania και της Attica Stores από τη ΔΕΗ και την Ideal αντίστοιχα που σε αυτήν τη σχέση κεφαλαίων προς λειτουργικά κέρδη συμμετέχουν σχεδόν μόνο με χρέος.

Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότερες εισηγμένες έχουν εκπαιδευτεί στη διάρκεια της κρίσης στη χρήση των ξένων κεφαλαίων εξετάζοντας και τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από εταιρικά ομόλογα ή πιο σύνθετες εκδόσεις εξασφαλίζοντας ένα σταθερό κόστος δανειακού χρήματος που με τη σειρά του αφήνει καλές αποδόσεις. Και αυτό αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για την αύξηση των κερδών και της βελτίωση της απόδοσης των κεφαλαίων των εταιριών.

Που βρίσκεται ο δανεισμός των εισηγμένων στο τέλος του 2023