Έρευνα: Η πρόωρη συνταξιοδότηση επιταχύνει τη γνωστική παρακμή

Έρευνα: Η πρόωρη συνταξιοδότηση επιταχύνει τη γνωστική παρακμή

Νέα έρευνα από οικονομολόγους του Πανεπιστημίου Binghamton δείχνει ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση μπορεί να συνδεθεί με την επιτάχυνση της γνωστικής παρακμής που σχετίζεται με την ηλικία.

Εξετάζοντας δεδομένα από ένα μοναδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην Κίνα, τα ευρήματα έδειξαν ότι η αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να μετριάσει το γνωστικό κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Η νέα έρευνα επικεντρώθηκε σε κυβερνητικά δεδομένα υγείας από ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που εισήχθη στην Κίνα το 2009. Λόγω της αυξανόμενης φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της χώρας, το πρόγραμμα προσέφερε στους ανθρώπους ένα σταθερό εισόδημα εάν συνταξιοδοτούνταν μέσα σε λίγα χρόνια από τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Με δεδομένα μιας δεκαετίας προς μελέτη, οι ερευνητές μπόρεσαν να συγκρίνουν τις συνέπειες για την υγεία και τις γνωστικές ικανότητες όσων έλαβαν το σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης με μια αντίστοιχη ομάδα ατόμων που εξακολουθούσαν να εργάζονται μέχρι τα 60 τους χρόνια.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης παρουσίασαν επιδείνωση των γνωστικών δεξιοτήτων τους κατά τα επόμενα χρόνια σε σύγκριση με τους μη συνταξιούχους.

Ωστόσο, το πιο αινιγματικό εύρημα ήταν ότι ενώ οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης παρουσίασαν μείωση των γνωστικών ικανοτήτων, είδαν επίσης βελτίωση της γενικής υγείας τους. Αυτοί οι πρόωρα συνταξιούχοι είχαν την τάση να μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ, να κόβουν το κάπνισμα και γενικά να κοιμούνται καλύτερα.

Σύμφωνα με τον Plamen Nikolov, έναν από τους επικεφαλής ερευνητές του προγράμματος, αυτή η ενδιαφέρουσα ασυμφωνία μεταξύ γενικής και γνωστικής υγείας υποδηλώνει ότι ορισμένες διαστάσεις της συνταξιοδότησης φαίνεται να επηρεάζουν ειδικά αρνητικά τον εγκέφαλο.

«Συνολικά, οι δυσμενείς επιπτώσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης στην ψυχική και κοινωνική δέσμευση αντισταθμίζουν σημαντικά την προστατευτική επίδραση του προγράμματος σε διάφορες συμπεριφορές υγείας», πρόσθεσε ο Nikolov. «Ή εναλλακτικά, τα είδη των πραγμάτων που έχουν σημασία και καθορίζουν την καλύτερη υγεία μπορεί απλώς να είναι πολύ διαφορετικά από τα είδη των πραγμάτων που έχουν σημασία για την καλύτερη νόηση των ηλικιωμένων. Η κοινωνική δέσμευση και η σύνδεση μπορεί απλώς να είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες για τη γνωστική απόδοση στην τρίτη ηλικία».

Η κοινωνική απομόνωση φάνηκε να είναι ο βασικός παράγοντας που συνδέεται με την ταχύτερη γνωστική έκπτωση μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της μελέτης. Ο Nikolov δήλωσε ότι οι πρόωρα συνταξιούχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα γενικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δέσμευσης σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ηλικιακά μη συνταξιούχους. Έτσι, αυτό υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές για να μετριαστούν οι γνωστικές βλάβες της πρόωρης συνταξιοδότησης και να διατηρηθούν τα γενικότερα οφέλη για την υγεία.

"Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να εισαγάγουν πολιτικές που στοχεύουν στην απορρόφηση της μείωσης της κοινωνικής δέσμευσης και των διανοητικών δραστηριοτήτων", δήλωσε ο Nikolov. "Υπό αυτή την έννοια, τα προγράμματα συνταξιοδότησης μπορούν να δημιουργήσουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας των συνταξιούχων χωρίς τη σχετική αρνητική επίδραση στη νόησή τους".

Η έρευνα δεν είναι η πρώτη που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενεργών κοινωνικών δεσμεύσεων στη μετέπειτα ζωή ως μέσο διατήρησης της γνωστικής υγείας. Μια παρόμοια μελέτη του 2021 σε Ευρωπαίους συνταξιούχους διαπίστωσε γνωστικά οφέλη από την παράταση του χρόνου παραμονής στο εργατικό δυναμικό.

Αλλά και πάλι, όπως και με τα ευρήματα του Nikolov, η λύση δεν είναι ότι όλοι πρέπει απλώς να εργαστούμε μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίθετα, η πρόωρη συνταξιοδότηση μπορεί να είναι ευρέως επωφελής, εφόσον διατηρούνται οι κοινωνικές και σωματικές δραστηριότητες.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην Journal of Economic Behavior & Organization.