Τηλεδιάσκεψη των ηγεσιών των δήμων Ελλάδας-Ισραήλ

Τηλεδιάσκεψη των ηγεσιών των δήμων Ελλάδας-Ισραήλ

Τις βάσεις στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Ελλάδας και του Ισραήλ έθεσε η πρώτη «εισαγωγική συνάντηση», που είχαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Δήμων του Ισραήλ.

Βασικά θέματα ήταν η ανάπτυξη της Αυτοδιοίκησης και η εξέταση των πιθανών μορφών συνεργασίας που θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ. Ειδικότερα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Καινοτόμες πρωτοβουλίες για τις πόλεις-Smart cities-Δημοτικό management- Λύσεις σε δημοτικό επίπεδο, που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 κ.ά.

Στη συνεδρίαση εκτός των δυο προέδρων των Ενώσεων -Δημήτρης Παπαστεργίου από πλευράς ΚΕΔΕ και Χαΐμ Μπιμπάς από την Ένωση Δήμων Ισραήλ- συμμετείχαν και άλλα στελέχη της ηγεσίας των δυο αυτοδιοικητικών θεσμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «η Ισραηλινή Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την διαχείριση της κρίσης από τους Δήμους και άκουσε με ενδιαφέρον τις πρακτικές που εφαρμόζει έως τώρα η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι της χώρας. Επίσης τόνισαν την σημαντική ανάγκη για την συνεργασία στις βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης των Δήμων και την ανάγκη, όταν περάσει η πανδημία, για πιο στενή σχέση με ανταλλαγές στελεχών για την ανάπτυξη του City to City learning καθώς και την δυνατότητα συνεργειών σε πολιτιστικό επίπεδο».

«Ζούμε στην ίδια γειτονιά, σε συνθήκες έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα και κοινές προκλήσεις. Αθήνα και Ιερουσαλήμ έχουν σφυρηλατήσει έναν νέο στρατηγικό συνεταιρισμό τον οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. Υπάρχει ήδη από το παρελθόν μια μορφή συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών μας, που εστιάζεται σε τομείς όπως η αφαλάτωση, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.