Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Επίλυση τεχνικών θεμάτων στην τηλεκπαίδευση

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Επίλυση τεχνικών θεμάτων στην τηλεκπαίδευση

Η αγαστή συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οδήγησε στην επίλυση σειράς τεχνικών θεμάτων στην τηλεκπαίδευση, τις οποίες είχε επισημάνει η Αρχή προς το υπουργείο. 

Σε ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τονίζεται ότι έχουν ικανοποιηθεί τεχνικά θέματα και επισημάνσεις κατά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ενώ βαίνει προς ικανοποίηση ένα τελευταίο τεχνικό ζήτημα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Αρχή μετά την επισήμανση κάποιων τεχνικών κυρίως ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης και η κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος του Υπουργείου με επιπλέον δράσεις και ενέργειες που ανέλαβε.

Η Αρχή καταλήγει ότι «η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι συμβατή με τη βασική αποστολή του Κράτους, όπως αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος, αποτελεί δε πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού - μαθητή εν μέσω υγειονομικής κρίσης».

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα προς όφελος αυτής τις νέες τεχνολογίες, ιδιαιτέρως δε εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

Δείτε την ανακοίνωση της Αρχής εδώ.