Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΕΦΕ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΕΦΕ