Ο Οδικός Χάρτης που φέρνει τώρα ένα «ψηφιακό μεταλλείο» στις Σκουριές

Ο Οδικός Χάρτης που φέρνει τώρα ένα «ψηφιακό μεταλλείο» στις Σκουριές

Από τον σχεδιασμό στην πράξη εισέρχεται η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Ελλάδα, καθώς η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, θέτει σε εφαρμογή τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη 2021-2024, για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η κίνηση «ξεκλειδώνει» άμεσα τις πρόδρομες εργασίες στις εγκαταστάσεις των Σκουριών από τις αρχές τους 2022, ενώ θέτει τις προϋποθέσεις για τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των Μεταλλείων σε μια αποτελεσματική, υγιή και κερδοφόρο επιχείρηση, με ενισχυμένες θέσεις εργασίας, αλλά και τη σημαντική επένδυση για το νέο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης στο Στρατώνι. Διαμορφώνοντας έτσι, όρους βιώσιμης ανάπτυξης και προοπτικές μακροπρόθεσμης ευημερίας των κοινοτήτων της ΒΑ Χαλκιδικής.

Ο Oδικός Xάρτης αποτελεί μέρος της εφαρμογής της Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της Ελληνικής Κυβέρνησης, που έθεσε το πλαίσιο για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας και η οποία αναμένεται να αναδείξει τη χώρα σε κορυφαίο παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη. Πλέον, η στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται στις ενέργειες που θα διασφαλίσουν την εξυγίανση των μεταλλείων και ταυτόχρονα  την αύξηση ασφάλειας, παραγωγής και παραγωγικότητας.  Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας τους, σε συνδυασμό με την διασφάλιση χρηματοδότησης για τις Σκουριές και την έγκριση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που θα υποβληθεί έως το τέλος του έτους, θα ξεκλειδώσουν την αξία του συνόλου των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός και θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Τα ορόσημα του Οδικού Χάρτη

1. Το πρώτο βήμα αφορά την επένδυση σε προπαρασκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις των Σκουριών, καθώς και ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλουτισμού, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη της εμπορικής παραγωγής στο παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο των Σκουριών. Η έναρξη τους θα είναι άμεση, με την τοπική απασχόληση και ανάπτυξη να επηρεάζονται θετικά από τους πρώτους μήνες του 2022. 

2. Πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης και της παραγωγικότητας στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Στόχος τους, η αύξηση των σημερινών επιπέδων παραγωγής, από 400ktn/έτος σε 650ktn/έτος. 

3. Για το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών που αντιμετωπίζει έλλειψη αποθεμάτων μεταλλεύματος, ο Οδικός Χάρτης προβλέπει να εισέλθει πλήρως σε Φάση Γεωλογικής Έρευνας με στόχο την επιβεβαίωση νέων βιώσιμων αποθεμάτων που θα παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής του. Κατά τη φάση αυτή, οι υπόγειες εργασίες θα σταματήσουν προσωρινά και το μεταλλείο θα τεθεί σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης. Το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει την προοπτική να λειτουργήσει εκ νέου εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο,  θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη των εργαζομένων, και στην πλειονότητά τους, αυτοί θα απορροφηθούν από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, και σταδιακά των Σκουριών καθώς το έργο θα εξελίσσεται προς την πλήρη ανάπτυξή του.

Ένα πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης...

Την ίδια στιγμή, ο Οδικός Χάρτης δίνει έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων τόσο της Ελληνικός Χρυσός , όσο και της ευρύτερης περιοχής, από την οποία θα απορροφηθεί προσωπικό το επόμενο διάστημα. Προς το σκοπό αυτό, ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης θα  δημιουργηθεί στο Στρατώνι, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό εν όψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες στην μεταλλευτική, ψηφιοποιούν τα μεταλλεία και διαμορφώνουν την απαίτηση νέας γνώσης για τους εργαζόμενους και η Ελληνικός Χρυσός, με το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης, έχει ήδη σχεδιάσει να προσφέρει υψηλή τεχνική κατάρτιση και προγράμματα δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης στους εργαζόμενους της εταιρείας.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν διαμορφωθεί με οδηγό τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας, εκπαιδεύοντας το προσωπικό στις νέες ειδικότητες που θα απαιτηθούν για να εργαστούν στο state-of-the-art μεταλλείο των Σκουριών. 

Η πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνεται επί τόπου, στα ίδια τα μεταλλεία, ενώ στους εργαζομένους που θα τα ολοκληρώνουν, θα παρέχονται οι σχετικές πιστοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών  με στόχο την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων που μπορεί να φανούν χρήσιμες στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
 

...και ένα state of the art μεταλλείο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο μεταλλείο των Σκουριών, θα είναι πλήρως ηλεκτρικό και θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης (χρήση RMT - Τεχνολογία Απομακρυσμένης Εξόρυξης). Μέσω του Κέντρου αυτού, οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός - καθώς και ευρύτερα οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών μακροπρόθεσμα - θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση, εκπαιδευόμενοι για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που αξιώνει η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άκρως απαιτητικό έργο των Σκουριών.

Ξεκλειδώνοντας αξία για όλους

Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης θα ξεκλειδώσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής. Προβλέπει σημαντικές κεφαλαιακές επενδύσεις οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τον λειτουργικό μετασχηματισμό καθώς και την επιτυχή υλοποίηση των κρίσιμων ορόσημων για το άνοιγμα του μεταλλείου στις Σκουριές.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε Κοινωνικές Επενδύσεις για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εμβληματικών αναπτυξιακών έργων στην περιοχή. 

Η αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού οδικού χάρτη θα οδηγήσει στην δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας, εκτιμώντας ότι 1.000 νέες θέσεις θα προστεθούν κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές. Το πλάνο θα οδηγήσει επίσης στην καταβολή αυξημένων μεταλλευτικών τελών, φόρων και κοινωνικών εισφορών στο ελληνικό δημόσιο, ύψους 2 δις ευρώ, καθώς και σε αυξημένα έσοδα για τους τοπικούς προμηθευτές.

Με την υλοποίηση των ενεργειών του Οδικού Χάρτη 2021-2024, η Ελληνικός Χρυσός καταγράφει την προσήλωση στη δέσμευσή της για άσκηση Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας. Και πέραν των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, ενσωματώνει σε όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των μεταλλείων ένα ολοκληρωμένο σύνολο προτύπων ESG, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας "SIMS", το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα και πρότυπα για την υπεύθυνη μεταλλεία.