Ν. Φίλης παρουσίασε στις Βρυξέλλες το Σχέδιο Δράσης για το προσφυγικό στην εκπαίδευση

Ν. Φίλης παρουσίασε στις Βρυξέλλες το Σχέδιο Δράσης για το προσφυγικό στην εκπαίδευση

Στο προσφυγικό ζήτημα αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, κατά τη σημερινή σύνοδο των υπουργών Παιδείας στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το μείζον αυτό πρόβλημα αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με βάση εθνικούς εγωισμούς, ξενοφοβία και ρατσιστικές προκαταλήψεις. Επιπλέον, παρουσίασε το ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του νέου προσφυγικού κύματος στον τομέα της Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει: την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των γονιών τους, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων παιδιών καθώς και την συναισθηματική ενδυνάμωση τους, την παροχή βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας κλπ. και την προετοιμασία των προσφύγων για την προώθηση τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την προσαρμογή τους εκεί.

Στο ελληνικό Σχέδιο Δράσης μεγάλη έμφαση δίνεται, με βάση τα διεθνώς αποδεκτά ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά πρότυπα, από την πρώιμη σχολική ηλικία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού, αγωγής υγείας, αξιοποίησης της μητρικής γλώσσας των προσφύγων. Αυτή αποτελεί τη βάση της εκμάθησης οποιασδήποτε δεύτερης γλώσσας, αφού η αναγνώριση της γλώσσας αυτής αποτελεί στην πραγματικότητα την αναγνώριση του πολιτισμικού κεφαλαίου του οποίου πρόσφυγας είναι φορέας.

Τέλος ο κ. Φίλης, αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία από την ένταξη χιλιάδων μεταναστών κατά τη δεκαετία του ''90, ανέφερε ότι τα παιδιά των προσφύγων, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα μας μπορούν να εντάσσονται σε τάξεις υποδοχής των δημοσίων σχολείων αρχικά και στη συνέχεια θα εντάσσονται στις τάξεις των Ελλήνων μαθητών. Επισήμανε, μάλιστα, την ανάγκη της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών για τα ζητήματα των προσφύγων και της ένταξης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ