Ισόβια vs ετησίως ανανεούμενα

Ισόβια vs ετησίως ανανεούμενα

Διαστάσεις λαμβάνει η στροφή των καταναλωτών στα ιδιωτικά προγράμματα Υγείας, καθώς όπως έχει αναφέρει το liberal.gr, σήμερα πάνω από 1,5 εκατομμύρια Έλληνες είναι ασφαλισμένοι με ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια Υγείας.

Χαρακτηριστικό της τάσης είναι ότι τα ιδιωτικά προγράμματα Υγείας είναι τα μόνα που εμφανίζουν αύξηση παραγωγής, σε μία αγορά – αυτή της ιδιωτικής ασφάλισης - που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα τόσο από την επιβολή των capital controls όσο και από την αύξηση των φόρων.

Πλέον, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος νοσοκομειακών προγραμμάτων είτε ισοβίων, είτε ετησίως ανανεούμενων. Η σταδιακή μετάβαση από τα ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια συμβόλαια στα ετησίως ανανεούμενα αποτελεί μέρος της προσπάθειας των ασφαλιστικών εταιρειών να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα που εισάγει το Solvency II. Όπως, όμως, συμβαίνει με κάθε αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, έτσι και αυτή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην αγορά.

Η βασική διαφορά των δύο τύπων συμβολαίων είναι η εξής: στα ισόβια προγράμματα υγείας δεν μπορούν να τροποποιηθούν οι όροι κάλυψης που έχουν συμφωνηθεί, ενώ αντιθέτως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να καταργήσουν ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα. Το βασικό πλεονέκτημα των ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων είναι το μειωμένο κόστος σε σύγκριση με τα ισόβια.

Ενόψει, λοιπόν, της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας Solvency II, αρκετά ισόβια νοσοκομειακά συμβόλαια έχουν τα τελευταία χρόνια... κλείσει τον κύκλο τους και έχουν επανεκδοθεί ως ετησίως ανανεούμενα, μέσα στη γενικότερη τάση προσαρμογής της ασφαλιστικής αγοράς στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός πως ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες ανάμεσα σε ισόβια και ετησίως ανανεούμενα προγράμματα.

Σύμφωνα με το Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν μεγαλύτερα κεφαλαιακά αποθέματα για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, με αποτέλεσμα να... εγκαταλείπουν σταδιακά τις ισόβιες δεσμεύσεις. Κατά συνέπεια, η τάση θέλει τις ασφαλιστικές να προτιμούν τον ετήσιο «χαρακτήρα» που τις απαλλάσσει από μακροχρόνιες προβλέψεις.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισόβια συμβόλαια. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας για τη δυνατότητα απόκτησης ισόβιου προγράμματος Υγείας και ενημερωθείτε για τις διαφορές από τα ετησίως ανανεούμενα. Τα ισόβια προγράμματα δεν είναι μύθος αλλά πραγματικότητα και υπάρχουν ακόμη ορισμένες εταιρείες που θα προσφέρουν.

Τι να προσέξετε

Η επιλογή ανάμεσα σε ένα ισόβιο και ένα ετησίως ανανεούμενο από τους περισσότερους ασφαλισμένους γίνεται κυρίως με βάση το ύψος των ασφαλίστρων, λόγω της διαφοράς η οποία ενδέχεται να ανέρχεται έως και στο 30%. Θα πρέπει κανείς όμως να έχει υπόψη του τα εξής:

Έχοντας ένα ισόβιο πρόγραμμα υγείας, η εταιρεία δεν έχει νομικά κανένα δικαίωμα να παρέμβει και να τροποποιήσει τους όρους κάλυψης του συμβολαίου σας,  σε αντίθεση με ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα που η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει στους όρους, όχι όμως μεμονωμένα.

Έτσι έχοντας ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα, η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να καταργήσει κάποιο πρόγραμμα του οποίου είστε κάτοχος και να σας προτείνει άλλο.

Προσοχή όμως! Για να αποφασίσει μία ασφαλιστική να διακόψει ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλους, άρα μιλάμε για πλήρη απόσυρση του προγράμματος και όχι για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά. Η ασφαλιστική, δηλαδή, κρίνει ότι το πρόγραμμα είναι ασύμφορο και το αποσύρει, προτείνοντας άλλες λύσεις στους ασφαλισμένους. Μπορεί, ωστόσο, να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα κάθε χρόνο, πριν την ανανέωσή του και πάλι όμως για όλους.

Σε περίπτωση που λάβετε αλλαγή η οποία δεν έχει ζητηθεί από εσάς άμεσα θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εναντίωσης που συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιό σας.

Το liberal.gr ανοίγει έναν κύκλο ενημέρωσης για τους αναγνώστες του με ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Ένωσις – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».