Για την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ενημερώθηκε η ΠΕΔ

Για την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ενημερώθηκε η ΠΕΔ

Για την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενημερώθηκε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ/ΚΜ) κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της στο νοσοκομείο.

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΔ/ΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι πυλώνας του συστήματος υγείας της χώρας και καλύπτει το 50% των περιστατικών ολόκληρης της υγειονομικής περιφέρειας στην οποία ανήκει καθώς εξυπηρετεί πάνω από 400.000 ασθενείς το χρόνο.

Σε ενημερωτικό σημείωμα που κοινοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το νοσοκομείο λειτουργεί από το έτος 1999, σήμερα έχει αναπτυγμένες 800 κλίνες και ενώ είναι Ν.Π.Ι.Δ., με ειδική διάταξη ισχύουν οι αρχές και κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των Δημοσίων Νοσοκομείων ΕΣΥ.

Αυτή τη στιγμή τα ταμειακά του διαθέσιμα είναι μηδέν όπως και η επιχορήγηση του 2015 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς το νοσοκομείο ανέρχονται σε 210 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές φτάνουν τα 77 εκατομμύρια, υπάρχουν 28 εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για ανεξόφλητα τιμολόγια και η εγκεκριμένη επιχορήγηση για την κάλυψη της μισθοδοσίας είναι 35 εκατομμύρια εκ των οποίων έχουν καταβληθεί 31. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη άμεσης εξεύρεσης λύσης, το υπόλοιπο ποσό επιχορήγησης για μισθοδοσία δεν θα δύναται να καταβληθεί, λόγω αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για το Νοσοκομείο.

Στα αιτήματα του νοσοκομείου περιλαμβάνονται η άμεση χρηματοδότησή του ισότιμα με τα άλλα δημόσια νοσοκομεία, για την κάλυψη αμοιβών προσωπικού και λειτουργικών δαπανών, η καταβολή μέρους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του, η πρόσληψη προσωπικού προς αντικατάσταση όσων αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των 8 χειρουργικών αιθουσών, που παραμένουν κλειστές, των 19 κλινών ΜΕΘ που παραμένουν ανενεργές και των 2 πλήρως εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων, δυναμικότητας 70 κλινών αλλά και η έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου από το αρμόδιο Υπουργείο.

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, η ΠΕΔ θα παραχωρήσει αύριο έκτακτη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ