ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020

Εκδόθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 1.811 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους της χώρας.Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε από το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου και γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ - Ένσταση για την Προκήρυξη 4Κ/2020

Κατηγορία: Δ.Ε. ή Υ.Ε. T.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ, το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».