Τεχνική Ολυμπιακή: Ανάδοχος δύο οικοδομικών έργων

Τεχνική Ολυμπιακή: Ανάδοχος δύο οικοδομικών έργων

Ανάδοχος δύο οικοδομικών έργων, με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναδείχθηκε η Τεχνική Ολυμπιακή, μέσω δύο θυγατρικών εταιρειών της.

Πιο αναλυτικά, η Τεχνική Ολυμπιακή σημειώνει:

"H Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: 1. Η εταιρεία "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" (100% θυγατρική της Εταιρείας με έδρα την Κύπρο) ανακηρύχθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.) οριστική ανάδοχος του Έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστική έκταση εμβαδού 5.483 τ.μ., κείμενης επί των οδών Φιλαδελφέως και Μεθώνης, εντός του Ο.Τ. 681 στην περιοχή Κηφισιάς Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με αρ. 924/2023 της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΕΚΥΟ). Το Έργο προβλέπει την ανέγερση 8 κατοικιών. Το ποσοστό αντιπαροχής που θα λάβει η "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" ανέρχεται σε 50,14%. 2. Η Ένωση Προσώπων "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" (με ποσοστά συμμετοχής των μελών 50%-50%) ανακηρύχθηκε από τη Δ.Ι.Σ. οριστική ανάδοχος του Έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστικό ακίνητο εμβαδού 1.342 τ.μ., κείμενου επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 6, εντός του Ο.Τ. 28α στην περιοχή Βουλιαγμένης Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με αρ. 885/2023 της ΕΚΥΟ. Το Έργο προβλέπει την ανέγερση 4 κατοικιών. Το ποσοστό αντιπαροχής που θα λάβει η Ένωση Προσώπων "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" ανέρχεται σε 43%. 3. Η υλοποίηση του κάθε Έργου προϋποθέτει την υπογραφή της αντίστοιχης εργολαβικής σύμβασης και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών ιδιοκτησίας επί των οικοπέδων, η οποία θα λάβει χώρα μετά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος".