ΣΙΔΜΑ: Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής επί των μετοχών

ΣΙΔΜΑ: Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής επί των μετοχών

Την Optima Bank όρισε η ΣΙΔΜΑ ως Ειδικό Διαπραγματευτή επί των μετοχών της προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΣΙΔΜΑ  έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια έως τις 30/06/2024.