field_kentriki_fotografia
DEMO: Η μεγάλη επένδυση που βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο «χάρτη» της βιοτεχνολογίας

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας και τα επιτεύγματα στην παραγωγή των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων, διεθνώς, έχουν ως συνέπεια τη βελτιστοποίηση της καθημερινής υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων, ανά τον κόσμο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η φαρμακοβιομηχανία DEMO κάνει το επόμενο βήμα με στόχο να πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για να θέσει την ελληνική βιομηχανία φαρμάκου μπροστά από τις εξελίξεις, η εταιρία κατασκευάζει την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοτεχνολογικών φαρμάκων στην Αττική και δημιουργεί ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, ξεκινά την έρευνα για την ανάπτυξη τριών τελικών φαρμάκων με μονοκλωνικά αντισώματα και ιδρύει Ακαδημία Βιοτεχνολογίας για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Ενέργειες, στρατηγικού χαρακτήρα και υψηλής επιστημονικής και ιατρικής σημασίας, μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, ύψους €356 εκατ. της DEMO. Σύμφωνα με αυτό, η ηγέτιδα δύναμη του κλάδου «φέρνει το αύριο, σήμερα», καθώς προσβλέπει στην θωράκιση της Ευρώπης σε φάρμακα, στην καθιέρωση της Ελλάδας στις νέες τεχνολογίες του φαρμάκου αλλά και την διασφάλιση της πρόσβασης ολοένα και περισσότερων ανθρώπων σε θεραπείες αιχμής.

Ποια είναι όμως η διεθνής εικόνα στον κλάδο της βιοτεχνολογίας;

Η επανάσταση στους τομείς της μοριακής/κυτταρικής βιολογίας και της γενετικής μηχανικής, η συνεπακόλουθη εφαρμογή τους ως βιοτεχνολογικά εργαλεία, καθώς και η τεχνολογική πρόοδος στην παραγωγή φαρμακευτικών βιοτεχνολογικών προϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα, επέτρεψαν την ανάπτυξη και μαζική παραγωγή πολύπλοκων βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην πρόληψη, θεραπεία ή έγκαιρη διάγνωση πολλών ασθενειών.

Ωστόσο, με δεδομένο το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον τομέα και παρά τις όποιες προσπάθειες, η Ελλάδα φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά της υπόλοιπης Ευρώπης, αφού η άμεση βιομηχανική ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών φαρμακευτικών θεραπευτικών προϊόντων είναι ουσιαστικά μηδενική. 

Επιπλέον, η τρέχουσα ακόμα πανδημία της νόσου COVID-19 και οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και συνεχίζουν να παρατηρούνται ανά την υφήλιο, ακόμα και σε βασικά φάρμακα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), κατέδειξαν την μεγάλη σημασία που έχει η τοπική παραγωγή φαρμάκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών υγείας.

Εξάλλου, στη λίστα των βασικών φαρμάκων του ΠΟΥ έχουν, ήδη, ενταχθεί βιολογικά θεραπευτικά προϊόντα, καθώς οι βιολογικές θεραπείες διαμορφώνουν μέρος της πρότυπης περίθαλψης για όλο και περισσότερες ασθένειες. Έτσι, τυχόν ελλείψεις τέτοιων φαρμάκων στο μέλλον, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο ευρύτερο σύστημα υγείας, όσο και στους ασθενείς σε προσωπικό επίπεδο.

Η υψηλής σημασίας επένδυση της DEMO

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το περιβάλλον, τις εξελίξεις στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και την αναγκαιότητα να αποκτήσει τεχνογνωσία στην νέα αυτή τεχνολογία,  η DEMO διαμόρφωσε το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, προχωρώντας σε δυναμικές επενδύσεις, τοποθετώντας την Ελλάδα στη μικρή ομάδα χωρών που έχει δυνατότητα παραγωγής βιοτεχνολογικών φαρμάκων.

Για την επίτευξη του στόχου της, δηλαδή την παραγωγή πιλοτικών παρτίδων για κλινικές μελέτες, η φαρμακοβιομηχανία DEMO θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, στο Άγιο Στέφανο Αττικής εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα Εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και μία πιλοτική μονάδα παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων για παραγωγές παρτίδων προϊόντος για κλινικές μελέτες. Επιπλέον στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, θα δημιουργήσει μία Βίο-Ακαδημία Φαρμάκων. Ένα μείγμα εξειδικευμένων επιστημόνων από το εξωτερικό, η οποία θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, ώστε να γίνουν ο θύλακας Έρευνας και Ανάπτυξης στη νέα αυτή τεχνολογία. Η έναρξη της Βίο-Ακαδημίας προβλέπεται με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενώ οι επιστήμονες από το εξωτερικό έχουν ήδη αρχίσει να προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό καθώς και για τον σχεδιασμό της συνολικής εγκατάστασης.

Ορίζοντας είναι το τέλος του 2023, οπότε και προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και να εκπαιδευτεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Τότε η DEMO σχεδιάζει την έναρξη Έρευνας και Ανάπτυξης 3 μονοκλωνικών αντισωμάτων, σε ένα πλέγμα έργων τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά από το 2030 και μετά.

Με αυτές τις επενδύσεις στην Βιοτεχνολογία, η DEMO συμβάλει στην Εθνική Οικονομία, καθώς δημιουργεί εκ του μηδενός τον κλάδο της Βιοτεχνολογικής Παραγωγής Φαρμάκων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στο  Βrain Gain της χώρας με Επιστημονικό Δυναμικό υψηλής κατάρτισης και δημιουργεί τους νέους επιστήμονες του μέλλοντος για την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων.

Παράλληλα οι Έλληνες ερευνητές, στον χώρο της υγείας, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής βίο-τεχνολογικών φαρμάκων, ενώ πολλές start up εταιρίες του εξωτερικού θα έχουν την δυνατότητα να παράξουν τις δοκιμαστικές τους παρτίδες για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι συνθήκες για εγχώρια αύξηση εσόδων και στον τομέα των κλινικών δοκιμών.

Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην ελληνική οικονομία

Πέρα από τις άμεσα ορατές θετικές συνέπειες της βιοτεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων, είναι σημαντικό να τονιστεί και ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς της βιοτεχνολογίας εκτιμήθηκε το 2019 περίπου στα €380 δις και το 2020 σε περισσότερα από €600 δις ενώ αναμένεται να ξεπεράσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα €2.2 τρις.

Σε έναν κλάδο επιστημονικής αιχμής, οι επενδύσεις της DEMO θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την παραγωγή βιολογικών φαρμάκων για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση που αξιοποιεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από Ελλάδα και εξωτερικό και συμβάλει στις εθνικές δυνατότητες στον ευρύτερο τομέα της ιατρικής, αλλά και την ελληνική οικονομία.