ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του αιολικού πάρκου στη Ρουμανία

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του αιολικού πάρκου στη Ρουμανία

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς αιολικού πάρκου 84 ΜW στη Ρουμανία ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια τής από 24.07.2023 ανακοίνωσης, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, ολοκλήρωσε, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και μετά από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent), συνήθων σε τέτοιου είδους συναλλαγές, την εξαγορά από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil του 100% της Land Power s.r.l., η οποία κατέχει αιολικό πάρκο σε λειτουργία στη Ρουμανία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 84MW.

Το αιολικό πάρκο παράγει περισσότερες από 200GWh ετησίως καθώς βρίσκεται στις περιοχές Dorobantu και Topolog, οι οποίες έχουν το καλύτερο αιολικό δυναμικό στη χώρα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιλέχθηκε ως προτιμώμενος αγοραστής μετά από διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν διεθνείς εταιρείες.

Η Kommunalkredit Austria AG ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP και Milbank LLP ως νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ Ανανεώσιμες».