7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Yπερδιπλασιάστηκε ο τζίρος των καταλυμάτων τον Αύγουστο

Yπερδιπλασιάστηκε ο τζίρος των καταλυμάτων τον Αύγουστο

Υπερδιπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων τον Αύγουστο. Ειδικότερα συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 σημειώθηκε αύξηση 133,6% και ανήλθε σε 1,292 δισ. ευρώ. Αύξηση 45,7% κατέγραψε και ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2021 ανήλθε σε 1.292.785.740 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 133,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 553.305.904 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (250,2%) και η μικρότερη αύξηση (93,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Ανοδικά και η εστίαση

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2021 ανήλθε σε 194.669.184 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 133.576.499 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (71,5%) και η μικρότερη αύξηση (8,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (7,9%).