Viohalco: Ανθεκτικές επιδόσεις παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς

Viohalco: Ανθεκτικές επιδόσεις παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς

Ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε η εταιρεία Viohalco στο πρώτο εξάμηνο του 2020, παρά την πανδημία του Covid-19 και τις τεράστιες δυσκολίες που προκλήθηκαν στην αγορά και σε όλη την αλυσίδα λειτουργείας, από την τροφοδοσία έως τα εργοστάσια και τις μεταφορές των εμπορευμάτων. 

Σε όλη αυτή την περίοδο, η διοίκηση έλαβε άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχισης των λειτουργιών καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των εταιρειών και άλλων συνεργατών. 

Παράλληλα, τα επενδυτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες της Viohalco, παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος σε όλους τους κλάδους.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,875 δισ. ευρώ έναντι 2,216 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (-15%), ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ήταν στα 126 εκατ. ευρώ, έναντι 156 εκατ. ευρώ πέρυσι (-19%). 

Το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, διαμορφώθηκε στα 108 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν στα 137 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 47 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 51 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων των πιστωτικών περιθωρίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς επηρεάστηκαν από την πτώση στις τιμές μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση λόγω της πανδημίας, ιδίως στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 123 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης της επένδυσης στο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου, ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τη λήξη του έτους 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός των εταιρειών της Viohalco αυξήθηκε σε 1,721 δισ. ευρω, έναντι 1,613 δισ. ευρώ το 2019. 

Επισκόπηση 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco παρέμειναν ισχυρές, χάρη στην ανθεκτικότητα και την άμεση αντίδραση των εταιρειών της στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, παρά τον έντονο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 διεθνώς καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Στον κλάδο αλουμινίου, οι εταιρίες της Viohalco κατάφεραν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επιδείνωση των τιμών μετάλλων που επηρέασαν την κερδοφορία.

Ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να διατηρήσει την κερδοφορία του, παρά τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παρέμειναν ανεπηρέαστες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και ο κλάδος μπόρεσε να αξιοποιήσει με επιτυχία την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους μακροχρόνιους εμπορικούς εταίρους του, ενώ παράλληλα καλλιέργησε νέες σχέσεις.

Στον κλάδο χάλυβα, η ζήτηση και οι τιμές πώλησης κατέγραψαν πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, καθώς η πανδημία COVID-19 πρόσθεσε περαιτέρω προκλήσεις σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον αγοράς. Κατά συνέπεια, ο κλάδος προσάρμοσε αναλόγως τα επίπεδα παραγωγής με στόχο τη συγκράτηση των εξόδων. Επιπλέον, καταγράφηκε πτώση στα διεθνή spreads των ειδικών χαλύβων (SBQs), των πλατέων, του χονδροσύρματος και του χάλυβα οπλισμού ως αποτέλεσμα του έντονου διεθνή ανταγωνισμού, επηρεάζοντας τη συνολική κερδοφορία του κλάδου. 

Εν τω μεταξύ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των έργων, ενισχύοντας τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου. Όπως αναμενόταν, η πανδημία COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα των προϊόντων, το τμήμα του κλάδου που εξυπηρετεί την αγορά των κατασκευών, μετά το δυναμικό ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου του 2020. Σημειώνεται ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών του μονάδων.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς η απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου συνδυάστηκε με την αναβολή ή την ακύρωση πολλών έργων λόγω της πανδημίας. Παρά τα παραπάνω, η επίδραση στη Σωληνουργεία Κορίνθου ήταν μόνο ήπια, χάρη στο σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων και την ταχεία αντίδραση της εταιρίας στις νέες συνθήκες, που εξασφάλισαν αδιάλειπτη παραγωγή.

Τέλος, στον κλάδο ακινήτων, η πανδημία COVID-19 και τα συνεπακόλουθα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας επηρέασαν σημαντικά τους κλάδους των ξενοδοχείων και του λιανικού εμπορίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Επιπλέον, τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, αναφορικά με τη μείωση των ενοικίων μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, επέτειναν αυτές τις προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του κλάδου ακινήτων, η οικονομική ευρωστία των μισθωτών και η αποτελεσματική διαχείριση των ακινήτων έδωσαν τη δυνατότητα στον κλάδο να αποφύγει τις καθυστερήσεις καταβολής ενοικίων ή κοινοχρήστων εντός της περιόδου.

Οικονομική ανασκόπηση

Οι επιδόσεις ανά κλάδο 

Αλουμίνιο

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε πτώση 17% του κύκλου εργασιών σε 566 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 24 εκατ. ευρώ).

Χαλκός 

Παρά την πανδημία COVID-19 και τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς, ο κλάδος χαλκού κατέγραψε ανθεκτικές επιδόσεις, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκτυπο στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του, γεγονός που παρείχε ένα πλεονέκτημα έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών. Ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αξιοποιήσει την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, όχι μόνο εξυπηρετώντας τις μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις του, αλλά επιπλέον εδραιώνοντας νέες.

Ως αποτέλεσμα, οι όγκοι πωλήσεων του κλάδου χαλκού παρέμειναν γενικά σταθεροί σε ετήσια βάση. Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 531 εκατ. ευρώ έναντι 555 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ (2019: 7 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, επενδύθηκε ποσό 8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης 3 εκατ. ευρώ στην εγκατάσταση παραγωγής σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor και μιας επένδυσης 5 εκατ. ευρώ στα πλατέα προϊόντα και κράματα έλασης που παράγει η Sofia Med στη Βουλγαρία. 

Χάλυβας 

Στον κλάδο χάλυβα, η πανδημία άσκησε σημαντική πρόσθετη αρνητική πίεση σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ζήτηση και οι τιμές πώλησης κατέγραψαν πτώση, επιφέροντας περικοπές στα επίπεδα παραγωγής και πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των διεθνών spreads, καθώς οι τιμές για ειδικούς χάλυβες, πλατέα, χονδρόσυρμα και χάλυβα οπλισμού συμπιέστηκαν, επηρεάζοντας την κερδοφορία των προϊόντων χάλυβα. 

Κατά συνέπεια, ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 345 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 449 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 16 εκατ. ευρώ).

Καλώδια 

Ο κλάδος καλωδίων απέδειξε την αντοχή του στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19, με τον τομέα των έργων να αναπτύσσεται σταθερά. Όπως αναμενόταν, ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων, που συνδέεται μερικώς με τον κατασκευαστικό τομέα, επηρεάστηκε από την πανδημία στο δεύτερο τρίμηνο, σε συνέχεια ενός δυναμικού ξεκινήματος το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Παρά τις προκλήσεις που ανέκυψαν στο πρώτο αυτό εξάμηνο, οι εταιρείες του κλάδου καλωδίων πέτυχαν υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, καταγράφοντας κύκλο εργασιών 268 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 294 εκατ. ευρώ) και κέρδη προ φόρων 14,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020 (πρώτο εξάμηνο 2019: 6,3 εκατ. ευρώ).

Σωλήνες χάλυβα

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα αντιμετώπισε μεγάλες προκλήσεις. Η αγορά ενέργειας επηρεάστηκε έντονα από την πτώση των τιμών πετρελαίου και αερίου στις αρχές Μαρτίου 2020, με αποτέλεσμα να αναβληθούν ή ακυρωθούν αρκετά έργα σε δίκτυα υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, η πανδημία επηρέασε περαιτέρω την ενεργειακή ζήτηση, λόγω των εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων παγκοσμίως.

Ως επακόλουθο των δυσμενών αυτών συνθηκών, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο μειώθηκε σε 135 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας πτώση 31% σε ετήσια βάση (πρώτο εξάμηνο 2019: 195 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σημαντικά έργα σε όλο τον κόσμο 

Παρ’ όλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε ανθεκτικότητα αυτή την ταραγμένη περίοδο και συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της σε νέες αγορές, όπως η Ευρώπη, η Βόρεια και η Νότια Αμερική, η Βόρεια Αφρική και η Ασία, ενώ παράλληλα ανέλαβε νέα έργα [π.χ. Baltic Pipe Lot3 στη Δανία, αγωγός μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) στη Χιλή για την Anglo American κ.λπ.]. Πρωτίστως, η Σωληνουργεία Κορίνθου εφάρμοσε μέτρα για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της στη διάρκεια της πανδημίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αδιάλειπτη παραγωγή για όλα τα τρέχοντα έργα της.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε με επιτυχία:

Τρία επιπλέον έργα με τη μέθοδο reel lay στη Βόρεια Θάλασσα.

Τον αγωγό μεταφοράς αερίου Tolmount για την Premier Oil στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εγκαταστάθηκε από τη Saipem τον Ιούνιο του 2020. 

Τις πρώτες παραδόσεις σωλήνων διαμέτρου 32 και 36 ιντσών με εξωτερική επένδυση σκυροδέματος (CWC) στη Δανία για το υποθαλάσσιο έργο της Baltic Gas.

Επί του παρόντος, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτελεί το έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (το έργο «ICGB»), με 155 χλμ. σωλήνων διαμέτρου 32 ιντσών, ενώ της έχουν ανατεθεί τα ακόλουθα:

Το χερσαίο έργο Baltic Pipe Lot3 με 140 χλμ. σωλήνων 32, 36 και 40 ιντσών στη Δανία,

35 χλμ. σωλήνων LSAW 24 ιντσών με τοιχώματα μεγάλου πάχους προς χρήση στον αγωγό  μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) για την Anglo American Sur S.A. στις Άνδεις της Χιλής,

200 χλμ. σωλήνων HFI για τη Snam στην Ιταλία, στο πλαίσιο τρέχουσας σύμβασης για τη συντήρηση του χερσαίου δικτύου αερίου της.

Ακίνητα

Το πρώτο εξάμηνο ήταν γεμάτο προκλήσεις για τον κλάδο ακινήτων, λόγω της πανδημίας Covid-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να γίνεται αισθητός στους τομείς των ξενοδοχείων και του λιανικού εμπορίου. Επιπλέον, τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των οποίων μειώθηκαν τα ενοίκια μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, επέτειναν αυτές τις προκλήσεις. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 4,2 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.