8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Υπηρεσία delivery φαρμάκων καθιερώνει η ACS

Υπηρεσία delivery φαρμάκων καθιερώνει η ACS

Καθώς η πανδημία και οι ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η κοινωνία λόγω των περιορισμό των μετακινήσεων διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, η ACS ξεκινά μια νέα καινοτόμα και κοινωνικά υπεύθυνη υπηρεσία, με την κατ’ οίκων διανομή φαρμάκων, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς Φαρμάκων Κατ΄Οίκον “ACS MediExpress”, της παράδοσης φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, χρησιμοποιώντας ειδική συσκευασία, ώστε αυτά να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Μέσα αυτής της πρωτοποριακής υπηρεσίας ο ασθενής δεν χρειάζεται να μετακινηθεί από το σπίτι του – με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τον κίνδυνο συγχρωτισμού και την ταλαιπωρία από την πολύωρη στάση αναμονής στα γκισέ του ΕΟΠΥΥ – καθώς όλη η διαδικασία διεκπεραιώνεται από την ACS.

Πώς γίνεται στην πράξη η διαδικασία

Η διαδικασία, έχει ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνεί στη γραμμή εξυπηρέτησης της ACS, που αναλαμβάνει τις εν λόγω αποστολές εντός Αττικής (τηλ. 216-1000567) και ενημερώνεται για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η ACS παραλαμβάνει το φάκελο με τα δικαιολογητικά του ασθενή από τη διεύθυνσή του και τον προσκομίζει στο υποδεικνυόμενο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ. Ο φάκελος ανοίγεται και ελέγχεται από τον φαρμακοποιό του ΕΟΠΥΥ και ακολουθεί η παραλαβή του φαρμάκου από την ACS. Μετά την παραλαβή του, το φάρμακο τοποθετείται σε ειδική συσκευασία ελεγχόμενης θερμοκρασίας και στη συνέχεια παραδίδεται στη διεύθυνση του ασθενή, μαζί με τα δικαιολογητικά που πρέπει να επιστραφούν.

Ο ασθενής θα παραλάβει το φάρμακο την 4η εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που θα επικοινωνήσει με την ACS και αφού έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά για την παραλαβή του φαρμάκου τα οποία θα κατατεθούν από την εταιρεία στον ΕΟΠΥΥ.

Για την εν λόγω υπηρεσία, η ACS διαθέτει σχετική άδεια από τον ΕΟΠΥΥ για παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους εκ μέρους του ασθενή με εξουσιοδότηση, ενώ τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ταχυμεταφοράς με τις ενδεικνυόμενες συνθήκες για κάθε φάρμακο και τη χρήση ειδικών συσκευασιών, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μεταφορές φαρμάκων.