Τροποποιήσεις στη συμφωνία συγχώνευσης Fiat Chrysler-Peugeot

Τροποποιήσεις στη συμφωνία συγχώνευσης Fiat Chrysler-Peugeot

Η Fiat Chrysler (FCA) και η Peugeot SA (Groupe PSA) συμφώνησαν να τροποποιήσουν ορισμένους όρους της δεσμευτικής Συμφωνίας Συγχώνευσής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο στη ρευστότητα στον κλάδο αυτοκινήτου και αύξησαν τα επίπεδα μείωσης δαπανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Οι δύο εταιρείες, που η συγχώνευσή τους θα δημιουργήσει την Stellantis, την 4η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, δήλωσαν με κοινή ανακοίνωση ότι το ειδικό μέρισμα που θα διανεμηθεί από την FCA στους μετόχους της πριν από το κλείσιμο ορίζεται πλέον σε 2,9 δισ. ευρώ (προηγουμένως 5,5 δισ. ευρώ) ενώ η προγραμματισμένη διανομή σε όλους τους μετόχους της Stellantis του 46% του Groupe PSA στη Faurecia θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το κλείσιμο, μετά από έγκριση του ΔΣ και των μετόχων της Stellantis.

Οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών με την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων, με στόχο να διατηρηθεί η οικονομική αξία και η θεμελιώδης ισορροπία της αρχικής συμφωνίας συγχώνευσης.