7ος χρόνος, ημέρα 2184η
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

Τον στρατηγικό εταίρο για τη γεωθερμία, ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό, με το δ.σ. να επιλέγει την προσφορά της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Πιο αναλυτικά, την υψηλότερη προσφορά έκανε η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία και επιλέχθηκε, ενώ ως «Αναπληρωματικός Προσφέρων» κηρύχθηκε η Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. - Τέρνα Αιολική Ξηροβουνίου Α.Ε.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη Γεωθερμικών Ηλεκτροπαραγωγών Μονάδων. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ έχει μισθώσει από το Ελληνικό Δημόσιο τα αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας σε τέσσερις περιοχές: Β. Λέσβο, Νίσυρο, Μήλο – Κίμωλο – Πολύαιγο και χερσόνησο Μεθάνων.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θα ιδρύσει κοινή εταιρεία με το στρατηγικό εταίρο, με σκοπό την ανάπτυξη γεωθερμικών σταθμών στη Λέσβο με ισχύ 8MW και 5MW σε κάθε μία από τις υπόλοιπες περιοχές.