ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1991η
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

Πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα για τον νέο εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα για τον νέο εξωδικαστικό συμβιβασμό

Τις «τελευταίες πινελιές» προκειμένου να ξεκινήσει απρόσκοπτα από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Μαρτίου  ο εξωδικαστικός συμβιβασμός,  βάζουν σήμερα οι εκπρόσωποι των τραπεζών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε τηλεδιάσκεψη που θα έχουν.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί κομμάτι  και  νέου Πτωχευτικού κώδικα ο οποίος θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση από την 1η Ιουνίου. Στην ουσία αποτελεί το ύστατο σκαλοπάτι πριν μία εταιρεία οδηγηθεί σε πτώχευση και στη λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία.  Η διαδικασία του εξωδικαστικού αφορά μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 700.000 ευρώ και τουλάχιστον 10 εργαζόμενους. Σε αυτόν μπορούν να υπαχθούν και ιδιώτες με ανάλογα υψηλό εισόδημα.  Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η συμφωνία τουλάχιστον του 60% των πιστωτών και η έκθεση  βιωσιμότητα της επιχείρησης μετά τη ρύθμιση του χρέους της, 

Κρίσιμο «κρίκο » για να μπορέσει να λειτουργήσει η διαδικασία, αποτελεί η πλατφόρμα Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτή ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την αίτηση για να υπαχθεί στη διαδικασία του εξωδικαστικού, και μέσω αυτή θα ορίζεται εμπειρογνώμονας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του επιχειρησιακού σχεδίου που οφείλει να έχει καταρτίσει η εταιρεία.  Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί και τη βάση για τη μετέπειτα διαπραγμάτευση καθώς θα πρέπει καταρχάς να «πείθει» για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Εφόσον περάσει λοιπόν το πρώτο «σκανάρισμα» της βιωσιμότητας ξεκινά η διαδικασία για την διαμόρφωση ενός σχεδίου συμβιβασμού με τους πιστωτές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα ‘εργαλεία’ από την αποπληρωμή του χρέους σε δόσεις, ως το κούρεμα και την οικειοθελή εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων. Το σημείο αυτό είναι και από τα πιο κρίσιμα της όλης διαδικασίας καθώς με το νέο πλαίσιο διαχωρίζεται η περιουσία όσων ασκούν την διοίκηση της επιχείρησης . 

Στο επόμενο στάδιο και εφόσον οι εμπειρογνώμονες κρίνουν ότι η εξυγίανση μπορεί να προχωρήσει και η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη, εκδίδουν το πόρισμα τους. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες της εξυγίανσης και το business plan αυτής, το οποίο έτσι καθίσταται δεσμευτικό για τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια το πόρισμα αναρτάται στην πλατφόρμα του Υπ. Οικονομικών. Από την πλευρά τους οι πιστώτριες τράπεζες θα  κληθούν να το αποδεχθούν υπερψηφίζοντας το ή να το απορρίψουν και να το καταψηφίσουν. Εκτός από τις τράπεζες  πιστωτές σύμφωνα με τα Νόμο μπορεί να θεωρηθούν ακόμη το Ελληνικό Δημόσιο και προμηθευτές ιδιώτες, εφόσον  διακρατούν πάνω από το 5% του χρέους μιας επιχείρησης.  Σε κάθε περίπτωση για να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο θα πρέπει  το σχέδιο εξυγίανσης να υπερψηφιστεί από τους πιστωτές που διακρατούν τουλάχιστον το 60% του χρέους της εταιρίας. Τότε και οι λοιποί θα υποχρεωθούν να δεχθούν τη λύση

Στην περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης του Χρέους υπερψηφιστεί το λόγο πλέον έχει το Δικαστήριο, το οποίο α πρέπει να επικυρώσει τόσο το σχέδιο αυτό, αλά και αν υποχρεώσει ταυτοχρόνως και τους υπόλοιπους πιστωτές να δεχθούν τους ίδιους όρους με το 60% τουλάχιστον που ψήφισε υπέρ του.  Η επικύρωση από τη Δικαιοσύνη καθιστά πλέον το σχέδιο εφαρμοτέο. Σε περίπτωση δε κουρέματος το Δικαστήριο απαλλάσσει τους πιστωτές από τυχόν ποινικές ευθύνες.

Στο τέλος καταρτίζεται πλέον η σχετική σύμβαση με τους πιστωτές,  οποία περιλαμβάνει και τους όρους του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) . Στην περίπτωση δε που στην πορεία παρατηρηθούν αποκλίσεις από το σχέδιο ή αθέτηση των συμφωνηθέντων όρων, η εταιρεία καταλήγει σε πτώχευση.