8ος χρόνος, ημέρα 2278η
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Πού θα πάνε τα 200 εκατ. από το δεύτερο fund της DECA

Πού θα πάνε τα 200 εκατ. από το δεύτερο fund της DECA
Φωτογραφία αρχείου

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να διαρκέσει η πρώτη φάση συγκέντρωσης κεφαλαίων με την συμμετοχή της EBRD, για το Diorama Investments II RAIF S.C.A, το νέο private equity fund της DECA Investments του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που έλαβε την έγκριση για την έναρξη της εμπορικής του προώθησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρώσει το νέο Fund ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και θα κατευθυνθεί σε εταιρείες με προοπτικές να μετεξελιχθούν σε σημαντικούς περιφερειακούς παίκτες, όπου στόχος είναι η απόκτηση πλειοψηφικών ποσοστών ή τουλάχιστον ποσοστών ισχυρής μειοψηφίας

Ήδη, έχουν δεσμευθεί κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ από την EBRD, στόχος της οποίας είναι να συμμετάσχει μέσω χρηματοδότησης κεφαλαίου και υβριδικών μορφών χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα αλλά και σε ξένες αγορές όπως την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Με την έναρξη των διαδικασιών και μετά την εισροή των πρώτων κεφαλαίων από τους επενδυτές στους οποίους εκτιμάται ότι θα συγκαταλέγονται οι υφιστάμενοι επενδυτές του Diorama I, αναμένεται εντός 15-18 μηνών να συγκεντρωθούν επιμέρους κεφάλαια με τελικό στόχο τα 200 εκατ. ευρώ και από νέους επενδυτές.

Η επιτυχία της συγκέντρωσης των κεφαλαίων θεωρείται δεδομένη από κύκλους της αγοράς καθώς το επενδυτικό αποτύπωμα του Diorama I στην επιχειρηματική σκηνή έχει να επιδείξει σημαντικές επενδύσεις, και μάλιστα σε περίοδο που σοβούσε η κρίση αλλά και η πανδημία.

Ειδικότερα, το Diorama I κατάφερε να αυξήσει τα κεφάλαιά του και να διενεργήσει επενδύσεις σε 10 επιχειρήσεις – Atlas Tapes, Damavand, InternetQ, Adam Pack, Axel Accessories, Viva Wallet, Lariplast, Mινέρβα, PharOs και EZA.

Πιο συγκεκριμένα έως τις αρχές του 2020, οπότε είχαν δοθεί τα τελευταία στοιχεία, η εσωτερική αξία του Diorama I, από τις επενδύσεις του, ήταν 20% υψηλότερη από το κόστος επένδυσης και οι εταιρείες στις οποίες είχε επενδύσει, κατέγραφαν ετήσια αύξηση στις πωλήσεις τους κατά 15%, τα κέρδη τους κατά 25% – 27%, τους εργαζομένους τους κατά 20% και είχαν προχωρήσει σε επενδύσεις για την ανάπτυξή τους (capital expenditure) ύψους 175 εκατ. ευρώ. Αποδόσεις οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια καθώς προστέθηκαν νέες συμμετοχές .

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το καταστατικό του το Diorama Ι θα πρέπει να αποεπενδυθεί ως το τέλος του 2024, έχοντας όμως δυνατότητα παράτασης έως δύο έτη επιστρέφοντας στους μετόχους το αρχικό τους κεφάλαιο, συν τις αποδόσεις.

Το fund έχει δεκαετή διάρκεια και δεν μπορεί εκ του καταστατικού να επενδύσει πάνω από το 15% του ενεργητικού του σε μια επιχείρηση με στόχο την επίτευξη μέσης ετησιοποιημένης απόδοσης άνω του 15%.

Όσον αφορά το νέο fund το, Diorama ΙΙ η διάρκεια του θα είναι αντίστοιχη με το πρώτο fund θα στοχεύσει στην απόκτηση στρατηγικών συμμετοχών σε εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους σε σύγκριση με αυτές του Diorama I, εστιάζοντας σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις με πωλήσεις που θα κυμαίνονται από 20 εκατ. ως 100 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες οι επενδυτικές επιλογές μπορεί να εκτείνονται και εκτός Ελλάδας.

Τουρισμός, τρόφιμα, τεχνολογία, business services, βιομηχανία, φαρμακευτικά προϊόντα, ενέργεια αποτελούν τους βασικούς κλάδους που αναμένεται να εστιάσει το fund.