Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πώς να δηλώσετε τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά

Πώς να δηλώσετε τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά

Τελευταία ευκαιρία για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες προκειμένου να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ανοίγει αύριο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ στην οποία θα δηλωθούν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέτρα ενεργοποιείται την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 31 Μαρτίου όπου και λήγει η σχετική προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι όσοι δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα γλιτώνουν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις του παρελθόντος και θα καταβάλλουν τους δημοτικούς φόρους με βάση το νέο εμβαδόν από 1-1-2020. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αλλά και για όσους θα προχωρήσουν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου, η προθεσμία για τη δήλωσή τους στους Δήμους παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων:

1. Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση;

Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων  που δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα στον Δήμο που ανήκουν.

2. Ποιες επιφάνειες ακινήτων θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Η ρύθμιση καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ αλλά και τετραγωνικά μέτρα που είτε τακτοποιήθηκαν είτε όχι.  Επίσης μπορεί να δηλωθεί και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

3. Πώς θα γίνει η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων;

Η δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί αύριο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανίζονται αυτόματα:

- Τα στοιχεία κάθε ακινήτου όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9.

- Τα στοιχεία (τετραγωνικά μέτρα) κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου με βάση τα οποία υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέσω της εφαρμογής οι ιδιοκτήτες θα δηλώσουν το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας τους που ηλεκτροδοτείται ή  δεν ηλεκτροδοτείται, ή δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη. Το εμβαδόν για κάθε ακίνητο που θα δηλωθεί θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

4. Θα πρέπει να συνυποβληθούν τα δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματική επιφάνεια των ακινήτων όπως αντίγραφα συμβολαίων;

Δεν απαιτείται η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού λόγω της διασύνδεσης της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ΔΕΔΔΗΕ, της  άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους αλλά και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβεια των στοιχείων. 

5. Από πότε θα ξεκινήσω με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων;

Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν ενεργοποιείται με βάση τη νομοθεσία από την 1η Ιανουαρίου 2020