Πολλαπλά τα οφέλη για την Εθνική Τράπεζα από το Icon

Πολλαπλά τα οφέλη για την Εθνική Τράπεζα από το Icon

Σημαντικά οφέλη για την Εθνική Τράπεζα έχει η υπογραφή της συναλλαγής του Project Icon με την επενδυτική εταιρία Bain Capital Credit, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου.

Ειδικότερα, πρώτον η Εθνική εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τον SSM, καταφέρνοντας να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 5 δισ. το 2019 δηλαδή κατά το 1/3 περίπου του συνόλου, ένα γεγονός που ευχαριστεί τόσο την κεντρική τράπεζα όσο και τους επενδυτές.

Δεύτερον, η Εθνική συμφώνησε μία έξυπνη δομή συναλλαγής, η οποία της επιτρέπει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα της κρίσης του COVID-19 με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η pre COVID και η μετά COVID επίπτωση στα κεφάλαια της τράπεζας να είναι η ίδια.

Σημειώνεται ότι η Bain είχε καταθέσει την αρχική προσφορά για το χαρτοφυλάκιο πριν την έλευση της πανδημίας ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκειά της. Αντίστοιχη δομή, άλλωστε προσπαθούν να αντιγράψουν ή να εφαρμόσουν και άλλες ελληνικές τράπεζες αυτό το διάστημα.

Τρίτον, δίνει το περιθώριο στην τράπεζα να συνεχίσει με τη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί για το 2020.

Σημειώνεται ότι Εθνική κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από το φθινόπωρο του 2019, εν μέσω της πανδημίας του CODIV-19, στην πρώτη συναλλαγή αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίου δανείων που ολοκληρώθηκε πανευρωπαϊκά ενώ όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές (στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) έχουν «παγώσει».

Πρόκειται για μία πώληση χαρτοφυλακίου περίπου 2,800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,6 δισ. με εξασφαλίσεις αξίας περίπου 0,6 δισ. (χωρίς discount). Η τιμή της συναλλαγής ανέρχεται στο 21% του ανεξόφλητου κεφαλαίου, δηλαδή σε 330 εκατ. περίπου. Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους της συναλλαγής δεν υφίσταται δανεισμός της Bain Capital Credit από την Εθνική Τράπεζα.