ΟΟΣΑ: Χρόνο με το χρόνο θα μειώνονται οι συντάξεις και στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Χρόνο με το χρόνο θα μειώνονται οι συντάξεις και στην Ελλάδα

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Όσοι γεννήθηκαν από το 1940 και μετά θα πάρουν χαμηλότεροι σύνταξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις χώρες του ΟΟΣΑ το μέσο ποσοστό αναπλήρωσης για τη γενιά του 1940 ήταν 57,4%, για τη γενιά του 1956 που συνταξιοδοτείται σήμερα έχει πέσει στο 56,7% και για τη γενιά του 1996 περιορίζεται περαιτέρω στο 51,5%.

Αυτό που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας θα δουλέψουν αρκετά περισσότερα χρόνια σε σχέση με τους σημερινούς συνταξιούχους με τη σύνταξη μάλιστα να είναι πολύ χαμηλότερη. Η μελέτη του  ΟΟΣΑ εξετάζει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα συνταξιοδοτικά συστήματα στα κράτη- μέλη του, οι οποίες ήταν αναγκαίες λόγω των διαφορετικών συνθηκών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως ως προς την τάση ταχείας γήρανσης του πληθυσμού και κατ' επέκταση της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού.

Στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 καλούνται να εργαστούν για περισσότερα χρόνια, ωστόσο λόγο της αύξησης του προσδόκιμου ζωής θα περάσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως συνταξιούχοι.

Η γήρανση του πληθυσμού ανάγκασε πολλές χώρες να αυξήσουν τα όρια  ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου πλέον ως ηλικία αποχώρησης καταγράφεται το 62ο έτος ηλικίας. Στις χώρες του ΟΟΣΑ η μέση ηλικία συνταξιοδότησης σήμερα διαμορφώνεται στα 64,2 έτη και επί της ουσίας αφορά στη γενιά του 1956, ενώ για τη γενιά του 1996 ήδη έχει ανέβει στα 65,8 έτη. ωστόσο ο Οργανισμός σημειώνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό κι έτσι για τη γενιά του 1996 η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να ανέβει κατά μέσο όρο στα 67,2 έτη.

Όπως προαναφέρθηκε τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι σημαντικά μικρότερα, οδηγώντας σε μικρότερες συντάξεις. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, η γενιά του 1996 θα πάρει σύνταξη μικρότερη κατά 10% σε σχέση με τη γενιά του 1940. Είναι ενδεικτικό ότι το μέσο ποσοστό αναπλήρωσης στις χώρες του ΟΟΣΑ για τη γενιά του 1940 ήταν 57,4%, για τη γενιά του 1956 που συνταξιοδοτείται σήμερα έχει πέσει στο 56,7% και για τη γενιά του 1996 συρρικνώνεται στο 51,5%.  

Μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες μειώσεις ποσοστών αναπλήρωσης, ακόμα και πάνω από 15 ποσοστιαίες μονάδες, είναι η Ελλάδα. Η γενιά του 1940 βγήκε στη σύνταξη με αναπλήρωση στο 70,6%, η γενιά του 1956 βγαίνει στη σύνταξη με 62,8% και η γενιά του 1996 θα βγει με ποσοστό αναπλήρωσης 53,9%

Σημειώνεται ότι ο ΟΟΣΑ καταγράφει μια τάση των κρατών- μελών να στραφούν σε πιο προσωπομετρικά συστήματα με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ειδικά μέσω επαγγελματικών ταμείων.

Φωτογραφία intime news