7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Οι «μικρές» της πληροφορικής μεγαλώνουν... όμορφα

Αν συνυπολογίσουμε το μέγεθος των κονδυλίων που πρόκειται να εισρεύσουν, την υιοθέτηση της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού» αλλά και την ταχύτητα υλοποίησης πολλών έργων σε σχέση με άλλους κλάδους, καθίσταται σαφές  ότι τα ήδη πολύ καλά αποτελέσματα των εισηγμένων Πληροφορικής και Τεχνολογίας το 2020, θα συνεχιστούν με περαιτέρω δυναμική ανάπτυξης.

Οι «μικρές» της πληροφορικής μεγαλώνουν... όμορφα

Στη σχεδίαση του Ταμείου Ανάκαμψης  τα κονδύλια που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των επιχειρήσεων, καταλαμβάνουν πρωτεύοντα ρόλο.

Οι περισσότερες εισηγμένες έχουν ήδη αποκτήσει χρηματιστηριακή συμπεριφορά, που προεξοφλεί την ανάληψη των ειδικών δράσεων που προβλέπονται για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε έργα ψηφιακής αναβάθμισης και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες είναι και αυτές «ψηφιακές» σε μεγάλο βαθμό. 

Ο κλάδος εν μέσω πανδημικής κρίσης είναι από τους λίγους που λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων καθώς οι ανάγκες που παρουσιάστηκαν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και με τις υπηρεσίες του κράτους, ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Αυτή η μετεξέλιξη αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα πολλών μικρών εισηγμένων που δείχνουν να ενηλικιώνονται και  να συνεισφέρουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους και των επιχειρήσεων.

Αν συνυπολογίσουμε το μέγεθος των κονδυλίων που πρόκειται να εισρεύσουν, την υιοθέτηση της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού», που θέτει ένα συγκροτημένο πλαίσιο μικρών και μεγάλων ψηφιακών έργων που έχει ανάγκη ο δημόσιος τομέας, αλλά και την ταχύτητα υλοποίησης πολλών έργων σε σχέση με άλλους κλάδους, καθίσταται σαφές  ότι τα ήδη πολύ καλά αποτελέσματα  του πανδημικού 2020  από τις εισηγμένες, θα συνεχιστούν με περαιτέρω δυναμική ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως σε μια τέτοια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά με τις προσδοκίες να αυξάνονται, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η κινητικότητα στον τομέα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. Ήδη  η σύμπραξη της  Epsilon Net με τη Space Hellas για την εξαγορά της Singular το 2020 σηματοδότησε την περσινή χρονιά και τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια των εισηγμένων.

ENTERSOFT

 Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, η εταιρεία έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο α΄ τρίμηνο του 2021, με τα έσοδα σε επίπεδο Ομίλου να ανέρχονται στα 6,375 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 52% σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 112% και ανήλθαν στα 2,592 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου το 2020 ανήλθαν στα 16,57 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,5%  με κέρδη  προ φόρων αυξημένα  κατά 47,7% στα 4,29 εκατ. ευρώ. Επισημαίνουμε το καθαρό ταμείο της εταιρείας που στο τέλος του τριμήνου διαμορφώθηκε στα 8,4 εκατ. ευρώ παρά τη διανομή έκτακτου μερίσματος.

ΕΝΤΕΡ : ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η μετοχή στο ημερήσιο γράφημα, μετά την προηγούμενη κορυφή  στα 3,02 ευρώ, διόρθωσε μέχρι τα 2,44 ευρώ δημιουργώντας ένα πλαγιοανοδικό κανάλι G1-G2. Η μετοχή προσέγγισε την άνω πλευρά του καναλιού  με νέο ιστορικό υψηλό ( 3,35 ευρώ)και ενδεχόμενη ανοδική διαφυγή θα προσδώσει νέα ορμή στον τίτλο. Τα 3,02 ευρώ, λειτουργούν ως στήριξη στο σενάριο διόρθωσης με την γραμμή τάσης Ρ1 να αποτελεί σημαντική στήριξη. Η κάτω πλευρά G2 του καναλιού αποτελεί επίσης ισχυρή στήριξη, χωρίς μεταβολή της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης του τίτλου.

EPSILON NET

Με κεφαλαιοποίηση στα 69,15 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος  εμφάνισε αυξημένο κύκλο εργασιών το 2020 κατά 20,69% στα 21,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2019.Η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς είναι ο βασικός παράγοντας για την αύξηση των μεγεθών, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι και η Epsilon Net διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο ( net cash) με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται στα 20,79 εκατ. ευρώ.  Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 22,21 εκατ. €. 

ΕPSILON NET - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Νέα ιστορικά υψηλά για τη μετοχή στο ημερήσιο γράφημα, με ανοδική διαφυγή από την κατερχόμενη Κ1 και ταυτόχρονη ανοδική διάσπαση και των τοπικών υψηλών των 2,96 ευρώ, αλλά και των προηγούμενων ιστορικών υψηλών του Ιανουαρίου στα 5,10 ευρώ. Και τα δύο αυτά επίπεδα, θα λειτουργήσουν ως στηρίξεις στο ενδεχόμενο διόρθωσης. Η μεγάλη γραμμή τάσης Κ2 ορίζει την μακροπρόθεσμη τάση και αποτελεί την ισχυρότερη στήριξη σε περίπτωση υποχώρησης του τίτλου. Παράλληλα με την γραμμή τάσης κινείται ο απλός  κινητός μέσος των 100 ημερών.

SPACE HELLAS

  Mε κεφαλαιοποίηση στα 44 εκατ. ευρώ, ο ΄Ομιλος  πέτυχε το 2020 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ανεκτέλεστο έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις και για το 2021. Παράλληλα προχώρησε σε δύο πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα κομβικές συμφωνίες – εξαγορές, την απόκτηση των ποσοστών του 50% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic και του 35% της Ελληνικής νεοφυούς (Startup) εταιρείας AgroApps. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε στα 80,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με το 2019,  ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 16,09% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι  1,5 εκατ. ευρώ το 2019. Οι θετικές λειτουργικές ροές ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ.

ΣΠΕΙΣ : ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Εξαιρετική η εβδομάδα που διατρέχουμε για τη μετοχή, με εντυπωσιακή διάσπαση  της αντίστασης των 5,88 ευρώ. Στόχος είναι τα 7,25 ευρώ των υψηλών του Ιουνίου του 2018.

Τα 5,88 ευρώ και τα 5,50 ευρώ, έχουν μετατραπεί σε στηρίξεις επίπεδα με πολλές συναλλαγές την τελευταία τριετία. Ο κινητός μέσος των 20 εβδομάδων λειτούργησε υποστηρικτικά τον Φεβρουάριο, απ όπου και ξεκίνησε η μεγάλη κίνηση της μετοχής.

BYTE COMPUTER

 Με κεφαλαιοποίηση στα 33 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος εμφάνισε το 2020, κύκλο εργασιών στα 31,66 εκατ. ευρώ, από 29,7 εκατ. ευρώ, τη χρήση του 2019. Τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν  από τις 599 χιλ ευρώ, στα 1,66 εκατ. ευρώ. Οι ισχυρές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές , επέτρεψαν στην εταιρεία να διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο 3,12 εκατ. ευρώ. Στις 31/12/2020 τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 15,63 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2021 αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά του δημοσίου τομέα στον εταιρικό κύκλο εργασιών, δεδομένης της κατακυρώσεως ήδη εις αυτήν πολλών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου. 

ΒΥΤΕ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Ο μεγάλος πυθμένας 10 ετών ( 2009-2019) λύθηκε ανοδικά με τη διάσπαση ( και επιβεβαίωση) των 1,38 ευρώ και ο τίτλος κατευθύνεται στον επόμενο στόχο των 2,28 ευρώ. Τα 1,92 ευρώ θα λειτουργήσουν ως στήριξη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σε ενδεχόμενη διόρθωση. Επισημαίνεται η μεγάλη κίνηση που ξεκίνησε μετά την επιβεβαίωση τον Μάρτιο του 2020 του απλού κινητού μέσου 

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.