ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Οι μικρές εισηγμένες της πληροφορικής σχεδιάζουν το μέλλον τους

Οι μικρές εισηγμένες της πληροφορικής σχεδιάζουν το μέλλον τους

Παρά την αρνητική αυτονόμηση του τραπεζικού κλάδου, η αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας τη διάσπαση του προηγούμενου υψηλού με αρωγούς τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν κλάδοι που δεν ήταν δυνατόν να αντισταθούν στις δυσμενείς επιπτώσεις, αλλά υπήρξαν και κλάδοι που όχι μόνο λειτούργησαν  σε ένα δύσκολο περιβάλλον εμφανίζοντας βελτιωμένα μεγέθη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιταχύνθηκε η επενδυτική κινητικότητα.

Ένας κλάδος που παρουσίασε ανάλογη συμπεριφορά είναι αυτός της πληροφορικής, όπου η πανδημία ειδικά όσον αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους και τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται, λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα μια αλληλουχία μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ψηφιακή υπογραφή, τις νέες ταυτότητες και την ηλεκτρονική τιμολόγηση διεύρυνε το πεδίο δράσης σε πολλές εταιρείες εισηγμένες και μη,  ανοίγοντας ταυτόχρονα  διαδρόμους δραστηριοποίησης και βελτίωσης μεγεθών για τα επόμενα χρόνια μέσω των κρατικών συμβάσεων.

Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, η πανδημία επιτάχυνε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων με την τηλεργασία και το ηλεκτρονικό εμπόριο να πρωτοστατούν με αποτέλεσμα η ζήτηση για προϊόντα πληροφορικής να αυξηθεί κατακόρυφα. 

Σε αυτό το πλαίσιο πληθώρα εισηγμένων έλαβαν θέση για τα έργα της επόμενης ημέρας με πρωταγωνιστές παλαιότερους και νεότερους, όπως η QUEST HOLDINGS, η Εpsilon Net, η Εntersoft, η Space Hellas, η Profile

Υπάρχουν όμως και οι εισηγμένες μικρότερης κεφαλαιοποίησης  που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λογισμικού και του υλικού υπολογιστών με κεφαλαιοποιήσεις από 5 έως 20 εκατ. ευρώ  και με προσδοκίες που εδράζονται στις προοπτικές που ανοίγονται με τα κονδύλια που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ και που θα ωθήσουν και τις επιχειρήσεις στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών τους.

LOGISMOS 

Ιδρύεται το 1970 δημιουργώντας  Μηχανογραφικό Κέντρο στο οποίο εγκαθιστά τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή (IBM Main Frame) στον ιδιωτικό τομέα στη Βόρειο Ελλάδα. Το 1981 εγκαθιστά το πρώτο ιδιωτικό On-Line πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα, ενώ η δεκαετία 1990-2000, διπλασιάζεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  με σκοπό της αύξησης  την  υποστήριξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα της Βιομηχανικής Πληροφορικής με προσανατολισμό στη δημιουργία λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence). Το 2002, εγκρίνεται αύξηση κεφαλαίου και εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α και τον Μάρτιο του 2003 πραγματοποιείται η εισαγωγή.  Οσον αφορα τα μεγέθη για το α΄εξάμηνο του 2020  ο κύκλος εργασιών της  περιόδου μειώθηκε 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου στο 1,056 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημία  (113.514) ευρώ έναντι κέρδους  60.864  ευρώ,του πρώτου εξαμήνου του 2019. 

LOGISMOS  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Από τον Ιούνιο του 2008 η μετοχή έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κυκλικό πυθμένα με χαμηλό τον Μάιο του 2017 στα 0,1680 ευρώ. Με την ανοδική διάσπαση των 0,88 ευρώ, ο τίτλος λύνει τον σχηματισμό, με επόμενο στόχο τα 1,70 ευρώ , που κατέγραψε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2007. Τα 0,88 ευρώ, μετατρέπονται σε ισχυρή στήριξη, με τον απλό κινητό μέσο των 200 μηνών στα 0,634.

ΙΛΥΔΑ

 Σκοπός της ΙΛΥΔΑ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, στις μελέτες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης με χρήση της πληροφορικής . Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2004. Η ΙΛΥΔΑ έχει επίσης καταχωρηθεί στο επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού που έχει δομηθεί από την Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παρόλη τη γενικότερη ύφεση και κρίση που επέφερε η πανδημία που προκάλεσε ο COVID-19, συνεχίσθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η αύξηση του κύκλου εργασιών, που είχε ξεκινήσει από το β’ εξάμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Βελτιωμένα και τα ebitda που ανήλθαν στα 780,12 χιλ ευρώ  από 604 χιλ ευρώ του 2019.

ΙΛΥΔΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Η μετοχή  προετοιμάζει την ανοδική λύση ενός υπερδεκαετούς πυθμένα, με τον απλό κινητό μέσο των 200 μηνών να προβάλλει ως εμπόδιο στην ανοδική κίνηση ( 0,855 ευρώ).Απαιτείται η διάσπαση των 0,79 ευρώ που θα έχει ως επόμενο στόχο τα 1,18 ευρώ, επίπεδο που κατέγραψε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2010. Στήριξη παρέχει το επίπεδο των 0,68 ευρώ.

CPI

: Η εταιρεία παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η χρήση 2019-2020 έκλεισε για την εισηγμένη εταιρεία με κύκλο εργασιών 15 εκατ. ευρώ (έναντι 16,15 εκατ. την περίοδο 2018-2019) και ζημία 260 χιλ. ευρώ. Η χρήση που ξεκίνησε την 1/7/2020 παρά την πανδημία υπερέβη τους στόχους της διοίκησης, άνοδος που όμως δεν συνεχίστηκε κατά το πρώτο δίμηνο του 2021 αλλά πάντως βρέθηκε κοντά στον κύκλο εργασιών της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Η CPI δεν αντιμετωπίζει κανένα ζήτημα ρευστότητας και σχέσεων με το τραπεζικό σύστημα, ενώ παράλληλα διερευνά τρόπους ανάπτυξης των εργασιών της μέσα από εξαγορές, αλλά και μέσα από την διεύρυνση του φάσματος των δραστηριοτήτων της. 

CPI  MHNIAIO ΓΡΑΦΗΜΑ 

Ο τίτλος διέσπασε ανοδικά τα 0,49 ευρώ , γραμμή λαιμού ενός μεγάλου πυθμένα από τον Σεπτέμβριο του 2010 και κινείται προς την επόμενη αντίσταση των 0,81 ευρώ. Προάγγελος της ανοδικής λύσης του πυθμένα ήταν η ανοδική διάτρηση του απλού κινητού μέσου των 200 μηνών. Τα 0,49 ευρώ, θα λειτουργήσουν ως ισχυρή στήριξη σε περίπτωση διόρθωσης της μετοχής.

ΙDEAL

 Η Ideal δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς εργασιών: Στα προϊόντα ασφάλειας και δικτύου (cyber security), στα είδη πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένων και των τηλεφωνικών κέντρων) και στις -λευκές και μαύρες- ηλεκτρικές συσκευές. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία ανεβάζοντας τον κύκλο εργασιών της από  τα 10,1 στα 10,65 εκατ. ευρώ με άνοδο εσόδων τόσο από πωλήσεις εμπορευμάτων, όσο και από υπηρεσίες πληροφορικής. Εμφάνισε  καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 516 χιλ. έναντι ζημιών 234 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο στα 4,01 ευρώ.

ΙDEAL  MHNΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Δεκατρία χρόνια χαμηλών πτήσεων για τη μετοχή , μέχρι τον Αύγουστο του2020 όπου  ο τίτλος διέφυγε ανοδικά διασπώντας τα 1,29 ευρώ, πραγματοποιώντας δυναμική ανοδική κίνηση. Επόμενος στόχος τα 3,02 ευρώ.  Η ζώνη των 2,20- 2,22 ευρώ η πρώτη στήριξη στο ενδεχόμενο διόρθωσης της μετοχής.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.