8ος χρόνος, ημέρα 2392η
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Ο ΣΕΒ ζητά μείωση των φορολογικών συντελεστών 2 % ετησίως

Ο ΣΕΒ ζητά μείωση των φορολογικών συντελεστών 2 % ετησίως

Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 % ετησίως τα επόμενα δέκα χρόνια, άμεση ψήφιση και τήρηση των φορολογικών συντελεστών για την περίοδο αυτή, δέσμευση ότι τυχόν επιπλέον αλλαγές θα προαναγγέλλονται και δεν θα είναι δυσμενέστερες και μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών ζητά ο ΣΕΒ με αναλυτικό κείμενο θέσεων για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

Το κείμενο θα παρουσιαστεί το επόμενο διήμερο στο βιομηχανικό συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε ξενοδοχείο της Αθήνας, μαζί με έρευνα για τη συνεισφορά της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία καλύπτει το 90 % των εξαγωγών προϊόντων και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 1.000.000 εργαζόμενους.

Οι θέσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων περιλαμβάνουν προτάσεις για αλλαγές και άρση αντικινήτρων στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

-Μείωση φόρου για τις μεγάλες επενδύσεις με έκπτωση 20 % του φορολογικού συντελεστή για επενδύσεις από 50 - 100 εκατ. ευρώ ή δημιουργία 250-1000 θέσεων εργασίας (δηλαδή ο συντελεστής από 29 % να πέφτει στο 23,2 %) και άνω των 100 εκατ. ευρώ ή πάνω από 1000 θέσεις εργασίας έκπτωση 30 % (ώστε ο συντελεστής να πέφτει στο 20,3 %).

-Απόσβεση του διπλάσιου της αξίας των παγίων για νέες παραγωγικές επενδύσεις

-Συμψηφισμός των ζημιών με μελλοντικά κέρδη χωρίς χρονικούς περιορισμούς καθώς και συμψηφισμός των ζημιών εταιριών ενός ομίλου με τα κέρδη άλλων εταιριών του ίδιου ομίλου.

-Διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού.

-Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία.

-Συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κλπ.)

Αναφέρεται επίσης στο κείμενο ότι η βιομηχανία εισφέρει σχεδόν τα μισά (49,7 %) έσοδα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 23 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2015) ενώ καταβάλλει 10 % επιπλέον φόρους και εισφορές σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντιμετωπίζει 30 % υψηλότερο ενεργειακό κόστος και διπλάσια επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με την ευρωζώνη.

Επίσης σε 3,9 δις. ευρώ εκτιμάται το ετήσιο κόστος των διοικητικών βαρών, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με την ΕΕ (χρειάζονται 1580 ημέρες για απόφαση επί εμπορικής οφειλής), 3,5 χρόνια για τις πτωχευτικές διαδικασίες και 40 % παραπάνω χρόνο για την εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ