8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Microsoft: Ξεκινά η επένδυση - Που θα κατασκευαστούν τα τρία data centers

Microsoft: Ξεκινά η επένδυση - Που θα κατασκευαστούν τα τρία data centers

Στις στρατηγικές επενδύσεις στοχεύει να ενταχθεί το Data Center Region της Microsoft όπως αναφέρεται στο σχετικό επενδυτικό φάκελο που κατατέθηκε στην Εnterprise Greece. Τα τρία data centers θα κατασκευαστούν στα Σπάτα και στο Κορωπί, ενώ φορέας που θα υλοποιήσει την επένδυση είναι η θυγατρική εταιρεία Microsoft Operations 4733 ΑΕ. Στόχος είναι να «τρέξουν» οι διαδικασίες για την αδειοδότηση της επένδυσης.

Το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 θα κατασκευαστεί στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στο Δήμο Κρωπίας. Τα εν λόγω γήπεδα δε χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν σε καθεστώτα περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής δέσμευσης και δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία (3) Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), . με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75 εκατ. ευρώ και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως σε βάθος χρόνου θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ, καθώς η αξία της επένδυσης είναι πολλαπλασιαστική. Όπως αναφέρεται στον εν λόγω φάκελο που κατατέθηκε η επένδυση είναι απολύτου αειφορικής προσέγγισης, καθώς ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης υιοθετεί τη στρατηγική «Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030». Σύμφωνα με αυτήν η εταιρεία θα καλύψει το 100% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του data center μέσω αγοράς ενέργειας μηδενικού άνθρακα και θα προχωρήσει στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και θα προχωρήσει σε ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των μηχανημάτων.