Η κρισιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης - Τι έδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ

Η κρισιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης - Τι έδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ

Του Απόστολου Σκουμπούρη 

Την κρισιμότητα του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και στην καταλυτική συμβολή του στην κοινωνία, στην οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας αναδεικνύει έρευνα του ΙΟΒΕ, που έδειξε πως η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου εκτιμάται σε 2,4 δισ. σε όρους ΑΕΠ και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018.

Παράλληλα, μαζί με την επιπλέον ολιστική χρηματοοικονομική επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 4,1 δισ. ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.

Αυτά μεταξύ άλλων έδειξε η έρευνα του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία έδωσε το παρόν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. 

Ο υπουργός στην παρέμβασή του επισήμανε πως «στόχος είναι να κάνουμε την Ελλάδα μια σύγχρονη οικονομία και μια ισχυρή κοινωνία με σημαντική ισχύ του ασφαλιστικού κλάδου». 

Απευθυνόμενος στα στελέχη του κλάδου ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «εργαζόμαστε να φτιάξουμε ευνοϊκό περιβάλλον για να κάνετε καλύτερη τη δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος, όχι για να ωφεληθεί ο κλάδος αλλά για να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη η ελληνική οικονομία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εργαλείο της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν καταργούμε πρώτο ή το δεύτερο πυλώνα, το κράτος θα συνεχίσει να έχει το μεγαλύτερο βάρος, αλλά θα ενισχύσουμε τα επικουρικά εργαλεία για να διασφαλίσουμε το μελλοντικό εισόδημα και ευρύτερα την κοινωνία». 

Από την πλευρά, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου επισήμανε πως «αναθέσαμε αυτή τη μελέτη στο ΙΟΒΕ γιατί θέλαμε να δούμε τη θέση μας στη χώρα με μια πιο ευρεία ματιά. Για πρώτη φορά στη μελέτη αυτή καταγράφεται εμπεριστατωμένα η συνολική συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης, δηλαδή το πολλαπλασιαστικό όφελος και η αλυσίδα αξίας που ο κλάδος δημιουργεί στην οικονομία και την κοινωνία, που είναι σημαντική ακόμα και με δεδομένη την υπασφάλιση. 

Από τη μελέτη προέκυψε πως για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργούνται συνολικά άλλα 3,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Σκεφτείτε τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης. Είχαμε 500 χιλιάδες ζημιές σε αυτοκίνητα κυρίως αστικές πέρυσι. Αν δεν υπήρχε η ασφάλιση θα αναλώναμε τη ζωή μας στα δικαστήρια. Επίσης χωρίς την ασφάλιση μόνο ο πλούσιος θα είχε τη δυνατότητα να αγοράσει σπίτι». 

Με την αφορμή της παρουσίαση, ο κ. Σαρρηγεωργίου, ανέφερε επίσης πως «είναι εύκολο να νομίζει κανείς ότι η ασφάλιση είναι πολυτέλεια. Ωστόσο, με 14 δισ. ευρώ επενδύσεων το 2017, 2,3 δισ. ευρώ αποζημιώσεις, 4,14 δισ. ευρώ συνεισφορά στην ελληνική οικονομία το 2018 σε όρους ΑΕΠ και συνολική συμβολή στην απασχόληση με 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας, ο κλάδος αποδεικνύει ενεργά πως μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα τη χώρα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

ΙΟΒΕ

Μια ματιά σε έναν κόσμο χωρίς ασφάλιση φωτίζει ένα ντόμινο συνεπειών που εκτός τα δημόσια έσοδα θα έπληττε και την ποιότητα ζωής του ασφαλισμένου πολίτη, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη», συμπλήρωσε. Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ γνωστοποίησε ότι θα παραδώσει την έρευνα στον πρωθυπουργό, μαζί με τις προτάσεις της Ένωσης. 

Η μελέτη του ΙΟΒΕ που αναδεικνύει τη συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η μελέτη με θέμα: «Το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα», παρουσιάστηκε από το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, κ. Νίκο Βέττα, και τον Υπεύθυνο Κλαδικών Μελετών του ΙΟΒΕ, κ. Γιώργο Μανιάτη.

«H συνεισφορά του κλάδου ασφάλισης στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε όρους απασχόλησης και συμμετοχής στα δημόσια έσοδα. Η μελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά τις ιδιαίτερα σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη δραστηριότητα του κλάδου στην κοινωνία και οικονομία. Το περιθώριο που έχει ο κλάδος για συμβολή στην ελληνική οικονομία είναι τεράστιο. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει αυτόματα, χρειάζονται παρεμβάσεις.», ανέφερε ο κ. Βέττας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης».

Γενικά συμπεράσματα

Όπως προαναφέρθηκε, η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 2,4 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ το 2018 και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018. Μαζί με την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 4,1 δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ το 2018, πέραν των αποζημιώσεων που παρέχει ο κλάδος στους ασφαλισμένους.

Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2018 εκτιμάται σε 33,8 χιλ. θέσεις εργασίας και ισοδυναμεί με το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει άλλες 3 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της απασχόλησης στη χώρα). Τα συνολικά έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης εκτιμώνται σε 1,65 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο επίπεδο του εισοδήματος, η απόσταση του βαθμού διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παραμένει μεγάλη. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες, όπως:

1) Η αντίληψη της κοινωνίας για το «δίχτυ» προστασίας που οφείλει να παρέχει το κράτος σε περίπτωση συμβάντων που προκαλούν μεγάλες ζημιές

2) Η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων, Οι λιγότερες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους εκτός των οχημάτων

3) Η μη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης