7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Frigoglass: Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ασία

Frigoglass: Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ασία

Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων της στην Ασία παρουσίασε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 η Frigoglass, διάστημα στο οποίο είδε σταδιακή βελτίωση των τάσεων παρά τις εμφανείς επιπτώσεις τη συνεχιζόμενης επίδρασης των περιορισμών που σχετίζονται με την COVID-19 και των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2021:

- Μείωση πωλήσεων κατά 29,4% λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης των περιορισμών που σχετίζονται με την COVID-19, των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και της σύγκρισης με το προ της πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2020.

- Αύξηση των πωλήσεων κατά 22%, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, στον κλάδο Υαλουργίας λόγω της συνεχιζόμενης ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών.

- Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ασία λόγω αύξησης μεριδίου αγοράς. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη και στην Αφρική συνέχισαν να επηρεάζονται από τις μειωμένες επενδύσεις σε επαγγελματικά ψυγεία λόγω της πανδημίας.

- Παρά τη μείωση των πωλήσεων, το περιθώριο EBITDA κυμάνθηκε στα επίπεδα του περυσινού τριμήνου.  Βελτίωση του περιθωρίου στον κλάδο Υαλουργίας λόγω αύξησης των τιμών, ενώ η χαμηλή απορρόφηση του σταθερού κόστους και η αύξηση του κόστους πρώτων υλών επηρέασαν το περιθώριο του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης.

- Διατήρηση της ρευστότητας σε επαρκή επίπεδα, €62 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης το 2021.

- Επιτυχημένη επέκταση της Frigoserve στην Ελβετία στο τέλος του τριμήνου.

- Έναρξη των εργασιών ανακατασκευής ενός κλιβάνου στη Νιγηρία τον Μάρτιο, με αναμενόμενη
ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2021.

- Αναμένεται αύξηση πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31% τον Απρίλιο.

Ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου είναι ενδεικτικά των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, αν και παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των τάσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας στη Δυτική Αφρική και την επιτυχημένη υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής μας, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ασία και τη σύναψη νέων συνεργασιών για τη Frigoserve.

Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τον ρυθμό και την κλίμακα της οικονομικής ανάκαμψης, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA το 2021".

Επιχειρηματική προοπτική

Τα αποτελέσματά μας συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις συνέπειες της πανδημίας. Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά στη διάρκεια της πανδημίας και στον ρυθμό και στην κλίμακα της οικονομικής ανάκαμψης. Αναμένουμε αύξηση των παραγγελιών για επαγγελματικά ψυγεία κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της βελτίωσης των τάσεων κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών στα κανάλια άμεσης κατανάλωσης, μετά από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και τους αυξημένους ρυθμούς εμβολιασμού. Η επιταχυνόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων των γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία είναι ενθαρρυντική και αναμένουμε η δυναμική της αύξησης να ενισχυθεί τα επόμενα τρίμηνα. Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και τη χαμηλή συγκριτική βάση, αναμένουμε ότι οι πωλήσεις του Ομίλου θα αυξηθούν το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας άνοδο και στους δύο κλάδους.

Ενόψει της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με την COVID-19, διατηρούμε την ετοιμότητά μας για να προμηθεύσουμε τους πελάτες μας με επαγγελματικά ψυγεία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε τον Μάιο τις παραδόσεις του επαγγελματικού ψυγείου αποκλειστικής σχεδίασης ICOOL II της Coca-Cola. Η εστίασή μας στην επέκταση της πελατειακής βάσης και στην ενίσχυση του δικτύου διανομέων άρχισε να αποφέρει οφέλη στην Ασία, με την Ινδία να καταγράφει ισχυρή επίδοση το πρώτο τρίμηνο, λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς. Η έναρξη της δραστηριότητας της Frigoserve στην Ελβετία τον Μάρτιο καταδεικνύει την προσήλωσή μας στη δημιουργία νέων ροών εσόδων το 2021, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να εδραιώσουμε την παρουσία μας στη δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Η εστίαση στην υλοποίηση της εμπορικής μας στρατηγικής, οι πρωτοβουλίες αύξησης τιμών, τα ετησιοποιημένα οφέλη από τα μέτρα περιορισμού του κόστους του περασμένου έτους και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της αποδοτικότητας, αναμένουμε να συντελέσουν στην αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, παρά τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους το 2021.

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός από τους κλιβάνους μας στη Νιγηρία θα έχει μικρό αντίκτυπο στις πωλήσεις κατά τη φάση της ανακατασκευής και αναμένεται να ανακτηθεί πλήρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το 2021, αναμένουμε αύξηση του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους του κλάδου της Υαλουργίας. Το έργο ανακατασκευής του κλιβάνου ξεκίνησε τον Μάρτιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2021.

Αναμένουμε ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες για το 2021 θα είναι περίπου €15 εκατ., σύμφωνες με την προηγούμενη εκτίμησή μας.

Η διαχείριση της ρευστότητας παραμένει μία από τις προτεραιότητές μας για ακόμη ένα έτος. Με €62,2 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στα τέλη Μαρτίου, διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα για να ανταποκριθούμε στο κόστος χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης το 2021.