7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Ευρωβαρόμετρο: Το 94% των Ελλήνων απογοητευμένοι από την πορεία της οικονομίας

Ευρωβαρόμετρο: Το 94% των Ελλήνων απογοητευμένοι από την πορεία της οικονομίας

Κακή έως πολύ κακή χαρακτηρίζει την κατάσταση της οικονομίας το 94% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με την έρευνα του Δεκεμβρίου που έκανε το Ευρωβαρόμετρο. Πρόκειται για το χειρότερο στην Ευρώπη, ωστόσο οι περισσότεροι Έλληνες συνεχίζουν να υποστηρίζει την ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων έχουν θετική άποψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας στο σύνολο της ΕΕ (49%, αμετάβλητο ποσοστό) εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των πολιτών με αρνητική άποψη (48%, +1) αλλά μόνο με μία μονάδα διαφορά. Η πλειονότητα των αποκριθέντων στα 16 κράτη μέλη της ΕΕ (14 την άνοιξη του 2018) δηλώνουν ότι η κατάσταση της οικονομίας στο κράτος τους είναι καλή.

Η Μάλτα (95%), το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες (91% και για τις δύο αυτές χώρες) είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Στη Δανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία (88%) και την Αυστρία (81%), πάνω από οκτώ στους δέκα απ' όσους απάντησαν έχουν αυτήν την άποψη.

Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (6%), την Κροατία (16%) και την Ισπανία και τη Βουλγαρία (18% και στις δύο).

Στην Κύπρο το 37% (-12 μονάδες) θεωρεί την κατάσταση της οικονομίας καλή, έναντι του 62% που πιστεύει το αντίθετο (+13 μονάδες.)

Το μεγάλο «αγκάθι» φαίνεται να είναι η εργασιακή ανασφάλεια, με το 94% των Ελλήνων να χαρακτηρίζει την κατάσταση κακή και μόλις το 3% καλή. Στην Ευρώπη, το 45% θεωρεί καλή την εργασιακή κατάσταση στη χώρα του.

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην ευρωζώνη εμφανίζει ανάκαμψη, με το 67% να τάσσεται υπέρ του ευρώ και το 30% κατά.

Στην Ιταλία παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στο ευρώ και την Ελλάδα το δεύτερο ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 75%.

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες, με 40% των Ευρωπαίων η μετανάστευση θεωρείται ως η σημαντικότερη ανησυχία σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ, φθάνοντας τα υψηλότερα ποσοστά στην Εσθονία (65%), τη Μάλτα (61%), καθώς και στη Σλοβενία ??και την Τσεχία (58% χώρες). Είναι η δεύτερη πιο σημαντική ανησυχία στη Σουηδία και την Πορτογαλία.

Το ένα πέμπτο των πολιτών της ΕΕ αναφέρει την τρομοκρατία (20%, στη δεύτερη θέση στην ΕΕ και 26% στην Κύπρο). Αυτό θεωρείται ως το πιο σημαντικό θέμα στην Πορτογαλία (35%) και βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας (42%) και της Λιθουανίας (35%), όπου επιτυγχάνει τις υψηλότερες βαθμολογίες. Στην Ιρλανδία και τη Γαλλία, η τρομοκρατία βρίσκεται στην ίδια θέση με την αλλαγή του κλίματος, σε 27% και 22% αντίστοιχα.

Με 19% σε επίπεδο ΕΕ, η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αναφέρεται από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στις Κάτω Χώρες (34%) και περισσότερο από το ένα τέταρτο στη Γερμανία (30%), τη Φινλανδία (29%), την Αυστρία (28%) και την Ελλάδα (26%). Αν και δεν είναι η πρώτη ανησυχία που επικρατεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις Κάτω Χώρες (34%), Γερμανία (30%), Αυστρία (28%) και Λουξεμβούργο (20%).

Η γενική οικονομική κατάσταση αναφέρεται από το 18% των πολιτών της ΕΕ (22% στην Κύπρο), στην τέταρτη θέση, με τις υψηλότερες αναλογίες στην Ιταλία (27%), στην Ελλάδα (27%), στην Ισπανία (25%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (24%).