7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Project Danube στην Bain

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Project Danube στην Bain

Η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Ρουμάνικου Ρίσκου (Project Danube), συνολικής λογιστικής αξίας 174 εκατ. ευρώ στην Bain Capital Credit.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 22ας Δεκεμβρίου 2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων Ρουμάνικου ρίσκου, συνολικής λογιστικής αξίας €174 εκατ. (περίπου €102 εκατ. διασφαλιστική αξία ακινήτων) προς την Bain Capital Credit (“Bain Capital”).

H συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Η Deloitte Business Solutions SA ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ρουμάνικου δικαίου αντίστοιχα.»