Ερώτηση Χ. Θεοχάρη για τον φόρο στο κρασί

Ερώτηση Χ. Θεοχάρη για τον φόρο στο κρασί

Ενίσχυση της παραοικονομίας και μείωση των φορολογικών εσόδων επέφερε η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί, τονίζει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Εκτιμάται ότι ο ΕΦΚ ευνοεί την παράνομη διακίνηση περίπου 450 χιλιάδων τόνων σταφυλιών, ενώ δεν είναι εφικτό να φορολογηθεί τζίρος ύψους 300 έως και 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ο αριθμός Δηλώσεων Συγκομιδής που υπεβλήθη το 2017 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2016 και ανέρχεται σε περίπου 24,5 χιλιάδες έναντι των 25,1 χιλιάδων του προηγούμενου έτους αντιπροσωπεύοντας έτσι μόλις το 15,26% εκ του συνόλου των 160 χιλιάδων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Επειδή εγείρονται ερωτήματα για το πώς και προς ποιους διακινούνται τα οινοστάφυλα του υπολοίπου 84,74% των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

-Προτίθεστε να προβείτε σε κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί με δεδομένο ότι η αύξηση της παράνομης διακίνησης κρασιών έχει οδηγήσει σε απώλεια κρατικών εσόδων που απορρέει από τη μη είσπραξη του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και του ανάλογου φόρου εισοδήματος; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

-Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με την επικαιροποίηση των στοιχείων του αμπελουργού στο Αμπελουργικό Μητρώο;

Αναλυτικά η ερώτηση του Χ. Θεοχάρη: 

O αμπελοοινικός τομέας στην Ελλάδα πλήττεται από το φαινόμενο της παραοικονομίας που ενισχύεται από την μη υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής, και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ο οποίος εκτιμάται ότι έχει αποφέρει λιγότερα κρατικά έσοδα από τότε που επιβλήθηκε. Και τούτο διότι ο ΕΦΚ ευνοεί την παράνομη διακίνηση περίπου 450 χιλιάδων τόνων σταφυλιών και σύμφωνα με εκτιμήσεις της  Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) δεν είναι εφικτό να φορολογηθεί τζίρος ύψους 300 έως και 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Την ίδια στιγμή, παρά την υποχρεωτικότητα στην υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής από το ΚΑΝ(ΕΕ)1308/2013, οι οποίες σημειωτέον αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης των μονάδων παραγωγής οινοστάφυλων, ο αριθμός Δηλώσεων Συγκομιδής που υπεβλήθη το 2017 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2016 και ανέρχεται σε περίπου 24.5 χιλιάδες έναντι των 25.1 χιλιάδων του προηγούμενου έτους αντιπροσωπεύοντας έτσι μόλις το 15,26 τοις εκατό εκ του συνόλου των 160 χιλιάδων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Συνέπεια της εν λόγω πρακτικής συνιστά, όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ με την από 10/1/2018 ανακοίνωσή της, η έγερση ερωτημάτων για το πώς και προς ποιους διακινούνται τα οινοστάφυλα του υπολοίπου 84,74% των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιπρόσθετα, η υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή της Δήλωσης Παραγωγής μέσω ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που πρόκειται να ισχύσει για τα οινοποιεία από το 2019, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στα οινοποιεία που δεν συσχετίζουν τον παραλαμβανόμενο όγκο σταφυλιών με τις Δηλώσεις Συγκομιδής των σταφυλοπαραγωγών.

Επειδή οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για επανεξέταση του ΕΦΚ στο κρασί εντός του 2017 δεν υλοποιήθηκαν οδηγώντας σε αναστολή των προμηθειών σε οίνο εκ μέρους της αγοράς,

Επειδή η είσπραξη μειωμένων φορολογικών εσόδων από το Δημόσιο καθιστά πλέον άκυρη την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί,
Επειδή ο μειούμενος αριθμός των Δηλώσεων Συγκομιδής αποτυπώνει την περαιτέρω αύξηση της παραοικονομίας,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

- Προτίθεστε να προβείτε σε κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί με δεδομένο ότι η αύξηση της παράνομης διακίνησης κρασιών έχει οδηγήσει σε απώλεια κρατικών εσόδων που απορρέει από τη μη είσπραξη του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και του ανάλογου φόρου εισοδήματος; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

- Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με την επικαιροποίηση των στοιχείων του αμπελουργού στο Αμπελουργικό Μητρώο;

- Ποιος ο τρόπος λειτουργίας και το προσδοκώμενο όφελος της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ για την άντληση και την καταγραφή δεδομένων τόσο από την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Παραγωγής από τα οινοποιεία όσο και από τις υποβληθείσες Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών;

- Ποιες οι πολιτικές για την πάταξη της παραοικονομίας και τη στήριξη των νόμιμων οινοποιείων, κυρίως των συνεταιριστικών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αμπελοοινικού τομέα στην Ελλάδα;