8ος χρόνος, ημέρα 2435η
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022

Έως τις 16 Ιουνίου οι προσφορές για την Καβάλα - Δράμας της Εγνατίας

Έως τις 16 Ιουνίου οι προσφορές για την Καβάλα - Δράμας της Εγνατίας

Ως τις 16 Ιουνίου έχει καθορισθεί η προθεσμία ενός της οποίας οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και σχήματα μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο διαγωνισμό του φορέα Εγνατία Οδός ΑΕ, για την κατασκευή του έργου «Κάθετος άξονας 62 Εγνατία Οδού - Τμήμα Καβάλα - Δράμα». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ άνευ ΦΠΑ και η ολοκλήρωση του, έχει προϋπολογιστεί σε ένα χρονικό διάστημα 30 μηνών από την ανάληψη του.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ (61 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ) και η ολοκλήρωση του, έχει προϋπολογιστεί σε ένα χρονικό διάστημα 30 μηνών από την ανάληψη του και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, καθώς είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική προκήρυξη του φορέα Εγνατία Οδός, η οποία δημοσιεύθηκε προ δεκαημέρου, ο Κάθετος Άξονας «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Ε-61) αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (Διευρωπαϊκός Άξονας 22 – Οδικό δίκτυο υπό σχεδίαση, Εκτεταμένο) και συνδέει τον Κάθετο Άξονα «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνα» με τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβάλα και ευρύτερα με το Λιμάνι της Καβάλας, καταλήγοντας στον Α/Κ Αγ. Σύλλα στην Εγνατία Οδό.

Το οδικό τμήμα του Ε-61 από Δράμα έως Καβάλα (τμήμα 61.5) αποτελεί στο μεγαλύτερο μήκος του νέα τετράιχνη οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή 17,0μ, η οποία παρακάμπτει τους οικισμούς Χωριστή, Άγιος Αθανάσιος, Λυδία, Κρηνίδες, Πολύστυλο, Αμυγδαλεώνας και καταλήγει στον Α/Κ Αγ. Σύλλα της Εγνατίας οδού.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Με το εν λόγω έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα του άξονα αυτού, μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη εθνική οδό «Δράμα – Καβάλα» δυτικά του οικισμού Κρηνίδες, και οδεύει νότια - νοτιοανατολικά καταλήγοντας επί της παλαιάς εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας δυτικά του οικισμού Σταυρός.

Πιο αναλυτικά η κατασκευή αφορά το οδικό υποτμήμα «Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες» (61.5.2) από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700,00 και το οδικό υποτμήμα «Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας» (61.5.3) από Χ.Θ. 0+000 (ταυτίζεται με την Χ.Θ. 8+700,00 του τμήματος 61.5.2) έως Χ.Θ. 5+440, περιλαμβάνοντας τους κλάδους εισόδου – εξόδου στην αρτηρία των κόμβων Κρηνίδων και Σταυρού έτσι, ώστε το τμήμα να είναι λειτουργικό μετά την περαίωσή του, συνδεόμενο με τις υφιστάμενες εθνικές οδούς «Δράμα – Καβάλα» και «Ελευθερούπολη – Καβάλα».

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή:

  • Της αρτηρίας του κάθετου άξονα μήκους 8,26 χλμ. περίπου,
  • Των κλάδων 2,3,4 του ανισόπεδου κόμβου Κρηνίδων,
  • Αποκατάστασης της εθνικής οδού Δράμας – Καβάλας σε μήκος 900μ περίπου
  • Αποκατάστασης της εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας σε μήκος 600μ περίπου
  • Των κλάδων 1,2 του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού
  • Πέντε (5) κυκλικών ισόπεδων κόμβων
  • Του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της τοπικής κυκλοφορίας. 8. Μίας (1) γέφυρας, συνολικού μήκους 93,5 μ περίπου. 9. Δύο οχετών μεγάλου ανοίγματος (12.0μ.) 10. Τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων 11. Ενός (1) Δίδυμου Οχετού (2 x 5.00m).

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Εγνατία Οδός ΑΕ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/2022.